Öppna meny Sök

ANALYS: Sveaskogs tillväxtsatsning – så blev utfallet

TEXT och FOTO Sverker Johansson, sverker@bitzer.se

År 2011 skulle Sveaskog satsa rejält på skogstillväxt. Men hur blev egentligen utfallet för allas vårt skogsbolag?

Sveaskog har satsat på de säkraste och mest kostnadseffektiva åtgärderna, där skogsträdsförädlingen står för den absoluta lejonparten, med en framtida tillväxtökning på ca en miljon m3sk per år (se tabellen nedan). Fast det förädlade materialet är en branschstandard för skogsföretagen – det är alltså ingen frukt av tillväxtsatsningen 2011, utan fortsättningen på ett dedikerat arbete. Däremot försöker man optimera potentialen genom att fördela det bästa materialet till rätt marker.

Sveaskog har även ökat andelen plantering. Det ger en snabbare start – och en bonus, då det bästa förädlingsmaterialet används. Dessutom har man lyckats få fram en del särplockat material (korsningar mellan de bästa plusträden) för tall.

Man har däremot inte kunnat nyttja snabbväxaren contorta eller fått fart på gödslingen. Det handlar här om sociala hänsyn till framför allt rennäringen från statens eget skogsbolag.

Hur väl schablonsiffran för posten Bättre föryngring står sig är svårt att säga. SLU:s rön om ungskogstillståndet i landet (se sid. 5) är oroande. Sveaskog har också själva identifierat problem i norra Norrland, där de har stora arealer. Det hänger i sin tur delvis ihop med älgen – hade man sänkt de ackumulerade skadorna till godkända 11–30 procent hade årstillväxten ökat med 250 000 m3sk (man hade sänkt tillväxtförlusten från 850 000 m3sk/år till 600 000 m3sk/år).

2020-01-04