Öppna meny Sök

Bestway i framtiden

Nästa steg blir att utveckla verktyg med ruttförslag för skotarföraren baserat på positioner, sortiment och volymer från skördarens avverkningsdata.

Startklara. Linnéa Hansson och Victoria Forsmark vid Skogforsk leder utvecklingen av ett mera avancerat beslutstöd för skotning.

Text och foto: Sverker Johansson

Skogforsk har tidigare utvecklat en prototyp för skotningsoptimering som kallas Sporre. Modellen presenterar förslag på skotning för att minimera det totala terrängtransportavståndet. Tanken är att ge skotarföraren, och speciellt nya och oerfarna förare, ett verktyg för att lättare kunna planera skotningsarbetet.

– Vårt jobb är att ta de bästa idéerna från de två prototyperna Bestway och Sporre, och integrera till ett mer avancerat verktyg som blir användbart efter att skördaren har gjort sitt jobb. Ett beslutstöd som tar hänsyn till terrängens förutsättningar, volym och sortimentsfördelning och avläggets placering. Skotarföraren ska få hjälp att jobba så effektivt som möjligt, säger Victoria Forsmark.

Se kortfilmen om Bestway på Skogforsks hemsida!

– Vi hoppas kunna skapa ett beslutstöd som uppdaterar hur lagret ute på hygget och på avlägget utvecklas efterhand som skotningen fortskrider, fyller Linnéa Hansson i. På det viset kan skotarföraren få förslag på hur olika sortimentsvolymer kan samlastas och lossas på avlägget. Effektiviteten påverkas inte enbart av den totala körsträckan utan också av hur samlastningen görs och hur logistiken ser ut på avlägget.

Utvecklingsprojektet kopplar på längre sikt mot verksamheten på Skogforsks fjärrstyrningslabb, där en förare på kontoret eller en fast arbetsplats i närheten av avlägget ska kunna ha en bra överblick över skotningsarbetet.

– Ja, den visionen har vi med oss i arbetet, bekräftar Victoria Forsmark. Så projektet syftar även till att hitta ett fungerande visuell lösning för förarens gränssnitt som i framtiden även skulle kunna användas i en fjärrstyrningssituation.


Erfarenheter från Sporre
I tidigare studier har Skogforsk visat att körsträckan på en trakt kan kortas med så mycket som 20 procent, med tillhörande förbättringar av medelskotningsavstånd, tidsåtgång och kostnad. De stora skillnaderna i jämförelse med det verkliga utförandet utgjordes främst av hur avläggen, körvägarna och överfarterna över vatten och blöta partier placerades. Även sortimentshanteringen påverkade utfallet. Om sortimenten mixas vid skotningen blir skotningssträckan kortast. Då tar å andra sidan lossningen längre tid.


Bestway – smartare planering och drivning
Bestway genererar basvagsförslag som planerarna tar med sig ut i fält. Indata bestar av volymsskattningar från lågupplösta laserdata samt den tillhörande digitala terrängmodellen, markfuktighetskartan och hänsynsytor. I fält kompletterar planeraren underlaget med ”waypoints” för tvingande överfarter, avgränsar beståndet med hänsyn till bärighet eller natur- och kulturvård, och slår därefter fast var basvägarna ska gå. Genom att andra valen av till exempel avlägg eller överfarter kan modellen köras flera gånger på plats ute på trakten med lite olika indata. En viktig del i arbetet är att kunna ställa olika alternativ mot varandra och få relativa skattningar på skotningssträckor och körtider.

Läs mer om Bestway:
SCA testar Bestway i hela verksamheten
Södra: funkar bra i gallring

Reportaget publicerades i Skogforsks tidning Vision3/2019

2019-11-02