Öppna meny Sök

FILMEN OM ASPEN

Den interaktiva filmen om aspen ser du här!

”Det är lätt att förälska sig i aspen”, säger speakern i filmen ”Aspen – Populus tremula”. Suset av dess darrande lövverk i sommarbrisen, sången från häckande mesar och hackspettar – och hem för hundratals insekter, mossor och lavar.

I filmen berättar den legendariske insektsexperten Bengt Ehnström om aspens unika insektsfauna, där bland annat förlagan till filmvärldens Guldbagge ingår. Forskarna Lena Gustafsson och Jan Weslien ger goda råd om varför och hur vi ska värna och vårda aspen i skogslandskapet.

Filmen är interaktiv. Det går att klicka och stoppa upp filmen för att läsa mer eller se särskilda filminslag om man vill fördjupa sig, eller bara fascineras. BITZER har producerat filmen för Skogforsk och Sveriges lantbruksuniversitet. Den är den första (lanserad 2019)  i en serie av tre interaktiva filmer om naturhänsyn i skogsbruket.

Filmen bygger på Skogforsks och SLU:s forskningsprogram Smart Hänsyn och på entomologen Bengt Ehnströms vackra bok ”Dallra min asp – myllra min värld”.

Filmen om aspen vann silver i miljödokumentärklassen vid den internationella filmfestivalen World Media Festival i Hamburg 2019.

2019-10-10