Öppna meny Sök

SKOGEN OCH VATTNET

Rent vatten är viktigt för människor och djur. I det brukade skogslandskapet krävs bättre skydd av de små bäckarna som är själva kapillärerna i landskapet. Smartare metoder för att undvika körskador och bättre kantzoner längs vatten är frågor som forskarna nu inriktar sig på.

Filmen är en del i serien om människan och skogen som vi producerar åt SLU Future Forests. Läs även tidningen Skog & Framtid som vi producerat.

2019-10-08