Öppna meny Sök

Bra hjälp – särskilt i gallring

 Södra har med hjälp av en mjukvaruleverantör vidareutvecklat Skogforsks prototyp Bestway. Framöver kommer beslutsstödet bli vardag för många inspektorer och entreprenörer.


Grym i gallring. Sven-Åke Jonsson, Södra får överblick med Timber Trail.

Text och foto: Sverker Johansson

Södras verksamhetsområde Sollebrunn söder om Trollhättan verkar i ett utmanande landskap med omväxlande kuperad terräng och leriga lågmarker. Trakterna är ofta tuffa att driva på ett effektivt sätt.

– Dessutom är infrastrukturen generellt sett dålig här nere, säger inspektorn Sven-Åke Jonsson.  Skogsbilvägarna har låg standard med dålig bärighet vid blöta förhållanden – och det regnar mycket. Så Bestway – eller Timbertrail som den variant vi testat heter– hjälper oss ut till bärigavägar och till avlägg på åkermark, som är lite av en standard här. Det är inte alltid det stämmer till hundra procent, men det är små justeringar vi behöver göra. Det handlar ofta om mindre surdråg som systemet inte identifierar.

Se kortfilmen om Bestway på Skogforsks hemsida!

– Istället för att stå med blankt papper och börja leta i terrängen så är det här ett jättebra verktyg, tycker David Larsson, som är distriktets produktionsledare. Vi riskerar inte som förr att planera färdigt ett vägsystem till två tredjedelar när ett hinder dyker upp så att vi måste börja om från början. Dessutom är det ett bra sätt för att effektivisera arbetet för nyutbildad personal med liten fälterfarenhet.

Uppföljning och utveckling

I David Larssons roll ligger bortsättning och uppföljning av trakterna. Här kan TimberTrail också ge stöd.

– Dels får vi en objektiv siffra på terrängtransportavståndet så att priset blir rätt. Dels får vi uppföljningar på utfallet i förhållande till de TimberTrail-baserade förslagen. Med ett stort flöde av återrapportering och fakturor från alla trakter får vi en helt annan koll – och vi kan coacha entreprenörer och förare som behöver skruva på sitt arbetssätt, säger David Larsson. Hur kör de olika ekipagen i förhållande till systemet? Det kan vara ett mycket bra underlag för gemensam utveckling av arbetssätt, skonsamhet och effektivitet i drivning.

Stor potential i gallring

Potentialen är störst i slutavverkningar med långa skotningsavstånd, men också i lite större gallringar, särskilt utan befintliga basvägar.

– Det var kanske inte tanken från början, men förstagallringar kan vara svåra att överblicka, särskilt i vår typ av terräng, så där finns en väldigt stor nytta, säger Sven-Åke Jonsson. Det vägnät man skapar förstagallringen hänger ju med i nästa gallring.

Personalen på Sollebrunn lyfter även möjligheten till utvecklade båtnadsberäkningar för vägar. Med resultat från Timber Trail kan man visa skogsägarna att det ibland är motiverat att till exempel förlänga en väg – och pengarna man sparar på skotningen blir ett täckningsbidrag till bättre infrastruktur.

Vad händer nu?

Joel Persson är projektledare för projektet på Södra. Han konstaterar att testerna fallit väl ut och att man på sikt vill ha verktyget i fältorganisationen.

–Men just nu pågår många förändringar i våra IT-system, så vi behöver invänta att alla vitala delar är på plats innan vi implementerar BestWay, konstaterar han.

David Larsson, produktionsledare vid Södra.

NIO ERFARENHETER FRÅN SÖDRA
1. Resultaten stämmer ofta bra med det val som inspektorer och entreprenörer gjort. Förslaget bidrar i många fall till en tidseffektivare planering.

2. Det är bra att förslaget tar hänsyn till virkesvolymsvariationer på trakterna.

3. Nyttigt med nya förslag (”utanför boxen”) som kan spara kostnader för skotningen och som inte nödvändigtvis nyttjar äldre basvägar.

4. Verktyget var ett stöd för planering, framför allt för nya medarbetare eller närplanering sker på nya okända områden.

5. Det är ett bra hjälpmedel när drivningen påbörjas i mörker eller i snö.

6. I vissa fall stämmer inte markfuktighetskartan med verkligheten, det stör optimeringenoch påverkar basvägsförslaget negativt.

7. Verktyget kan bidra till att säkerställa behovet att avverka och skota in virke året runt.

8. De bästa användningsområdena bedömdes vara i gallringar (utan befintliga basvägar) och i slutavverkningar med längre skotningsavstånd.

9. Verktyget har stor potential att användas i kontakter med markägare vid kontraktering och vid bortsättning med drivningsentreprenörer.

Läs mer om Bestway:
SCA testar Bestway i hela verksamheten
Skogforsk om framtidens Bestway

Reportaget publicerades i Skogforsks tidning Vision3/2019

2019-11-02