Öppna meny Sök

Filmpremiär: Död ved –full av liv

Snart är det premiär på Skogskunskap.se för en ny interaktiv film. Den här gången om skogens döda ved – full av spännande, myllrande liv!

Text och foto: SVERKER JOHANSSON, sverker@bitzer.se 


Line Djupström undersöker världens äldsta skördarkapade högstubbar.

 – Vi berättar hur man med enkla och kostnadseffektiva åtgärder kan göra stor skillnad till det bättre, säger Skogforsks Jan Weslien, som leder projektet. Men också om hur viktigt det är att man bevarar den döda veden. 


 Jan Weslien berättar om naturskogens dynamik, men så här mycket ved i grova dimensioner skapas inte av skogsbruket. Hänsynen vid avverkning måste kompletteras med avsättningar av större arealer naturskog för att funka.

Filmen är baserad på resultat från forskningsprogrammet Smart Hänsyn och huvudmålgruppen är skogsägare, planerare och maskinförare. Den är interaktiv, så du kan klicka på symboler i filmen och lära dig mera om hur den döda veden gynnar ett myller av djur, fåglar, insekter, lavar och mossor under sitt ”liv” från nydött träd till multnande låga. Med den här tekniken blir fördjupningar – allt från forskningsrapporter till kulturreportage och praktiska råd – tillgängliga för tittaren med en knapptryckning. 

Per Westerfelt berättar om spännande blomsovarbin.  

– Det är en tydlig trend att filmer integreras med webben, säger vetenskapsjournalisten Sverker Johansson på Bitzer Productions AB, som producerar de interaktiva filmerna åt Skogforsk och SLU. Med interaktivitet blir budskapen mera lättillgängliga och inspirerar till att söka mera kunskap. Kidsen gillar vår aspfilm, det är ett gott betyg tycker vi.

Filmen Död ved
Den interaktiva filmen om död ved är den andra filmen i en serie som bygger på resultaten från forskningsprogrammet Smart Hänsyn. Den första filmen handlade om aspen. Just nu produceras en tredje film – om hänsynsytor. Skogforsk och SLU agerar faktagranskare och ciceroner, medan Formas och Skogssällskapet finansierar satsningen. Filmerna produceras av Bitzer Productions AB.  

Artikeln publicerades i Skogforsks tidning Vision nr 4 2019

2020-01-27