Öppna meny Sök

En politiskt knäckfråga 

– Regelverk som omgärdar anlitandet av utländsk arbetskraft är snårigt och i kontinuerlig förändring. Reglerna skiljer sig dessutom åt beroende på varifrån arbetskraften hämtas, säger Örjan Lenárd som är biträdande förhandlingschef vid Gröna Arbetsgivare. 

Örjan Lenárd, biträdande förhandlingschef vid Gröna Arbetsgivare. Foto: Gröna Arbetsgivare

Text: Elin Fries

På arbetsgivarorganisation Gröna Arbetsgivare arbetar man i flera led för att göra det enklare att rekrytera utländsk arbetskraft i skogen. Från lagändring ner till rutinerna vid handläggning. Det går dock trögt att få till förändring, konstaterar Örjan Lenárd.

– Vi uppvaktar Migrationsverket, träffar politiker, har tema i riksdagen och försöker på olika sätt föra dialog om frågan. Problemet möts av viss förståelse – men lite händer rent konkret, säger han.

Flera av de hinder som finns att säsongsanställda personal från tredje land är reglerat enligt EUdirektiv och lagstiftning. Någon lösning är inte i sikte den närmsta tiden. Mer lovande är arbetet att förenkla administrationen. Enligt Örjan Lenárd finns det en rad saker som enkelt hade kunnat korrigeras. Att bli certifierad arbetsgivare, som innebär snabbare och enklare handläggning hos Migrationsverket går inte då det är fråga om säsongsanställningar.

– Bara en sådan enkel sak som att man i dagsläget kräver ett papper för varje individs arbetstillstånd, istället för att kunna samla alla anställdas intyg i en bilaga, säger han. Särskilda handläggare som har hand om ärenden gällandes säsongsanställning inom skogsvård är en annan fråga Gröna Arbetsgivare driver.

– Olika handläggare kan ge olika svar. Det handlar om att få bättre förståelse för näringen. Det finns krav på att kunna säga exakt när en säsongsanställning för plantering ska börja, men hur lätt är det när inte ens SMHI kan säga när tjälen går ur marken?

Läs mer om lönsamhet hos skogsvården:
Skogsvårdsentreprenören Ivo Krsek lägger ned om inget ändras

Ny Skogforsk-studie: lönsamhetskris i skogsvården

SCA börjar med längre avtal

Södra: mekanisering av skogsvården är en nödvändig utveckling

Reportaget publicerades i Skogforsks tidning Vision3/2019

2019-11-07