Öppna meny Sök

FIBERBRIST – nu ställs tillgängligheten på sin spets

Fiberbrist får skogsföretagen att vinstvarna. Hårdare konkurrens om råvara och den svåra vädersituationen har inneburit stora försörjningsproblem, trots de senaste årens åtgärder för att förbättra tillgängligheten.

Text: Sverker Johansson, sverker@bitzer.se

Markfuktighetskartor, utbildningar, nya metoder och smartare teknik. Men skogsbrukets omfattande bärighetssatsningar bleknar snabbt i jämförelse med de kostnader som uppstår när industrierna får brist på ved.

Billerudkorsnäs: ”Vi importerar eucalyptus”

Petra Einarsson, VD Billerudkorsnäs

Foto: Billerudkorsnäs

I december meddelade företaget att fiberbristen sänkte resultatet för 2017 i förhållande till analytikernas förväntningar efter ett urstarkt år. I januari meddelade man att bristen på massaved kommer att försämra resultatet för årets första kvartal med mellan 80 – 100 miljoner kronor. Det är främst produktionsanläggningarna i Gävle och Gruvön som har haft störningar.

-Vi är självklart inte nöjda med de återkommande tillgänglighetsproblemen. Därför intensifierar vi nu åtgärdsplanen för att öka stabiliteten och tillgängligheten i produktionen. Att säkerställa den operationella stabiliteten kommer vara mitt huvudsakliga fokus framgent, kommenterade vd Petra Einarsson.

”Att säkerställa den operationella stabiliteten kommer vara mitt huvudsakliga fokus framgent.”

Petra Einarsson, vd för BillerudKorsnäs

Hur ser då åtgärdsplanen ut? BillerudKorsnäs har som policy att inte kommentera fiberbristen annat än i officiella uttalanden, men i ett pressmeddelande säger skogsdirektören Uno Brinnen att man förändrar produktmixen för att optimera virkesåtgången:

– Det gör vi ur perspektivet att hushålla med veden, speciellt lövved. Till anläggningen i Gävle har vi också importerat eucalyptusflis från Sydamerika, vilket är något som utvärderats för att användas i sådana här situationer.

Domsjö Fabriker: ”Virkeslagret är 40 procent av ett normalår”

Lars Winter, VD Domsjö Fabriker

Foto: Domsjö Fabriker

Även i norr har den regniga hösten försvårat avverkningarna. Sedan kom stora mängder snö på den otjälade, blöta marken, vilket minskade takten i skogen.

– Våra virkesnivåer var låga redan under senhösten och inflödet har varit fortsatt lågt, säger Lars Winter på Domsjö Fabriker i Örnsköldsvik till SR och lokala media.

”Virkespriserna i Baltikum har
varit högre än någonsin”

Lars Winter

Han uppskattar virkeslagret till cirka 40 procent av ett normalår, trots att man dragit ned på produktionen. Problemen i Baltikum har också minskat möjligheterna att täcka upp med importvirke.

– Tidigare har vi kunnat importera från de baltiska staterna, men konkurrensen är hård och virkespriserna har varit högre än någonsin. Det finns inte virke och alla är desperata. I Baltikum låstes virket främst av dåliga vägar innan kylan kom.

Hur mycket kostar då störningarna Domsjö? Det vill inte Lars Winter spekulera i.

– Men nu hoppas jag att det flyter på bättre under vintern. För när våren kommer och marken blir mjuk…ja, det kan bli en besvärlig vår.

Södra: ”Skogsbilvägarna är för dåliga”

Foto: Södra

I södra Sverige har en blöt höst och inledningsvis mild vinter stört skogsbrukets virkesflöden.

– Entreprenörerna jobbar förstås med att lägga upp bra basvägar och risa dem, säger Sofia Petersson som är virkeschef på Södra. Vår markskoningsgaranti har förbättrat vårt arbetssätt och ökat tillgängligheten.

Men det största problemet är bilvägnätet. Vi har försökt ställa om resurserna till avverkningstrakter som ligger nära större bilvägar för att ha virke att köra till våra industrier. Hittills har vi kunnat hålla våra leveransplaner med tuffa prioriteringar utifrån lagernivåerna vid industrin.

”De här väderextremerna kräver
bättre skogsbilvägar.”

Sofia Petersson, virkeschef SÖDRA

Hon vill inte kommentera vad störningarna kostat föreningen, men är tydlig med att hon vill föra diskussioner med medlemmarna och andra skogsägare i södra Sverige om vikten av ett bättre skogsbilvägnät.

– I somras hade vi vattenbrist. Sedan otroligt mycket nederbörd. De här väderextremerna kräver bättre skogsbilvägar om vi ska kunna hantera sådana här perioder, säger hon.

Stora Enso: ”Inte oproblematiskt, men det flyter på”

Vegard Haanaes, Stora Enso

Foto: Sverker Johansson/BITZER

–Det är inte oproblematiskt. Förutom att avverkningstakten påverkats något har de stora snömängderna orsakat en del svårigheter med lastbilstransporterna, så vi har flyttat delar av avverkningsresurserna närmare industrin, säger Vegard Haanaes vid Stora Enso Skog. Dessutom får vi gräva fram översnöat virke här och där. Men vi har ändå skapliga virkesflöden.

”Vi har flyttat avverkningarna närmare industrin.”

Vegard Haanaes, Stora Enso Skog

– Självklart blir våren tuff, med höga flöden eftersom marken är blöt och vi fått mycket snö. Men vi har startat ett intressant samarbete med SMHI, där vi med historiska nederbördsdata tillsammans med väderprognosen får fram bärighetsindex för våra marker, ungefär som smartare markfuktighetskartor. Det underlättar att veta i vilken geografi bärigheten är god och hur länge.

–Det här har vi främst nytta av just i brytningsskeden, som mellan vinter och tjällossning att vi till exempel inte är kvar för länge på vinter avverkningar efter mjuka vägar så att virket blir liggande till juni när vägen torkat upp, utan att vi hela tiden skickar våra avverknings- och transportresurser till rätt trakter i rätt tid.

2019-10-15