Följ med på en resa genom skogslandet där döden inte är en slutpunkt utan själva förutsättningen för fortsatt liv. Den interaktiva filmen ”Döda träd – levande skogar”, som vi på Bitzer Productions AB gjort tillsammans med Skogforsk och SLU, guidar bland ormhalssländor, solitärbin, urskogsporingar, högstubbar och lågor. Klicka i filmen – och lär dig mer! Filmen är finansierad av Formas och Skogssällskapet och finns på Skogskunskap.se