”Aspen – Populus tremula” är en interaktiv film om ett av våra viktigaste naturvårdsträd. Här avslöjas aspens hemliga och myllrande liv. En film som både fascinerar och ger goda råd.

”Det är lätt att förälska sig i aspen”, säger speakern i filmen ”Aspen”. I ljudet av trädets darrande lövverk i sommarbrisen, fågelsången från häckande mesar och hackspettar och hemmiljön för hundratals insekter, mossor och lavar.

I filmen berättar den legendariske insektsexperten Bengt Ehnström om aspens unika insektsfauna, där bland annat förlagan till filmvärldens Guldbagge ingår. Forskarna Lena Gustafsson och Jan Weslien ger goda råd om varför och hur vi ska värna och vårda aspen i skogslandskapet.

Filmen är interaktiv. Det går att klicka och stoppa upp filmen för att läsa mer eller se särskilda filminslag om man vill fördjupa sig, eller bara fascineras. Filmen har tagits fram gemensamt för Skogforsk och Sveriges lantbruksuniversitet. Den är den första i en serie filmer från det tidigare forskningsprogrammet Smart Hänsyn. Filmen Aspen är finansierad av Stiftelsen Skogssällskapet och Formas.

Aspen vann 2020 års Publishingpris i kategorin Utbildnings- och instruktionsfilmer.