Öppna meny Sök

”Lönenivån är inte huvudproblemet” 

– Det är klart vi är oroliga. Entreprenörernas rekryteringsproblem drabbar hela branschen och så länge kronan är svag så kommer troligen andelen personal från länderna utanför EU att öka. På längre sikt tror vi på mekanisering av skogsvården som en nödvändig utveckling, säger Magnus Petersson, skogsteknikchef vid Södra om den nya rapporten.

Magnus Peterson, Södra. Foto: Södra

Text och foto: Sverker Johansson

Hur jobbar ni med skogsvården idag?
 – Sedan 2016 kontrakterar vi skogsvårdsentreprenörerna på tillsvidarekontrakt, så det vet sina åtaganden år från år. Avtalen är indexreglerade om entreprenören väljer att ha det så och i stora drag vet företagen vad de ska göra med minst sex månaders framförhållning. 

Kort framförhållning är annars ett stort problem i och med myndighetssidans byråkrati och långa handläggningstider? 
– Ja, från beställarsidan hanterar vi det genom att certifieringskraven är sådana att de anställda ska ha tillgång till sjukvård. 

Hur ser du på lönenivåerna? 
– Jag tycker inte att det är lönenivån som är huvudproblemet, utan den svaga svenska kronan som urholkar värdet på lönen – den är helt enkelt värd mindre än tidigare för de som kommer från euroländerna. Några av våra entreprenörer säger att personalen ibland väljer andra jobb i Europa, där de får betalt i euro. Vi får inte glömma att betalningsviljan från skogsägarna också har en övre gräns och att föryngringskostnaderna har ökat de senaste åren. 

Märks det på kvaliteten? 
– Det som vi ibland hör av våra entreprenörer är att omsättningen på folk har ökat. Efter stormen Gudrun, när massor av plantor skulle i backen och skogsvårdsbranschen växte snabbt fanns det stora kvalitetsproblem. Men branschen har successivt mognat och många bra företag har vuxit fram, som arbetar med kvalitetsfrågorna. Men den svaga kronan har från entreprenörshåll seglat upp som ett nytt problem de senaste åren. 

Hur ser du på utvecklingen framåt? 
– På kort sikt kanske vi får en frist om konjunkturen vänder ned. En möjlighet är att det går mot mera personal från tredje land, alltså från länder utanför EU. På längre sikt ser vi mekaniseringen av skogsvården som en nödvändig utveckling. Men den ligger inte runt hörnet, så att säga. 

Läs mer om lönsamhet inom skogsvården:
Ny Skogforsk-studie: lönsamhetskris i skogsvården

Skogsvårdsentreprenören Ivo Krsek lägger ned om inget ändras

Så arbetar Gröna Arbetsgivare med frågan

SCA börjar med längre avtal

Reportaget publicerades i Skogforsks tidning Vision3/2019

2019-11-07