Öppna meny Sök

Pågående forskning: när slutar hybridaspen att växa?

Inga tecken på minskad tillväxt. Så har tillväxtkurvorna för hybridasp sett ut under 25 år. men när nås kulmen? Forskarna Nils Fahlvik och Lars Rytter följer nu bestånd med en ålder på uppemot 30 år.

Text: Elin Fries

– Det vi vet hittills är att omloppstiden för planterad hybridasp överstiger 25 år om man vill utnyttja trädets tillväxtpotential på bästa sätt, säger Lars Rytter. Snart är resultaten färdiga för publicering. För odlare av hybridasp är frågan särskilt intressant med tanke på hur dagens gårdstöd är utformat– de får stöd så länge grödans omloppstid inte överstiger 20 år.

Fler korta forskningsnotiser om de snabbväxande trädslagen poppel och hybridasp:
Genombrott för hur poppel ska överleva på skogsmark

Hybridasp växer oväntat bra i norra Sverige

Reportaget publicerades i Skogforsks tidning Vision3/2019

2019-11-04