Öppna meny Sök

NS-bestånd – en möjlig råvarubank: Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Ungefär en halv miljon hektar skog behöver naturvårdande åtgärder för bevara den biologiska mångfalden. Men oro för kritik, tidsbrist och osäkerhet om vad det egentligen kostar gör att de inte utförs.  

 Text och foto: SVERKER JOHANSSON sverker@bitzer.se  

Örjan Grönlund, Skogforsk. Foto: Sverker Johansson/BITZER

– Höga naturvärden går hela tiden förlorade samtidigt som en viktig biomassaresurs inte används, konstaterar Örjan Grönlund vid Skogforsk, som kartlagt anledningarna till att åtgärderna uteblir i en ny intervjustudie. 

– I NS-bestånden* handlar det ofta om ganska enkla åtgärder som att hugga bort granar för att ge gamla ekar utrymme eller att göra gläntor runt äldre lövträd i barrskogar, där ljuskrävande lavar och värmeälskande insekter behöver solljus. Miljöcertifieringen av skogsbruket kräver den här typen av insatser och staten premierar åtgärderna i form av bidrag och rådgivning. Ändå görs det i mycket liten omfattning, säger Örjan Grönlund. 

 Osäkerhet och tidsbrist 

Anledningen är främst osäkerhet och tidsbrist. Hur ska åtgärderna ska utföras – och vad kostar det? Rådgivarnas huvudsakliga funktion är dessutom att skaffa virke till industrin och naturvårdande skötselinsatser kräver mer planering och specialistkunskap än vanliga avverkningar. 


Här behöver de gamla björkarna huggas fram för att ges solljus och värme – björken lever längre och många insektsarter på gamla lövträd är ljusälskande.  Foto: Sverker Johansson/BITZER

 Rädda för kritik

 – Trots att det oftast inte är komplicerat så blir resultatet ändå att många avstår. Dessutom är man orolig för kritik för att ha gjort åtgärderna på fel sätt, enklare blir då att avstå, säger Örjan Grönlund. Man är rädd att skötseln ska utmålas som en ursäkt för att få avverka i bestånd med höga naturvärden, trots att så många arter kräver skötselinsatser för att finnas kvar.  

”Sätt igång!” 

De stora arealerna gör att det är viktigt att sätta igång, menar Örjan Grönlund: 

– Att inte utföra naturvårdande skötsel gagnar ingen. Den biologiska mångfalden blir lidande samtidigt som vi går miste om förnyelsebar råvara. Men det går snabbt att förbättra situationen om man bestämmer sig för att satsa, säger Örjan Grönlund. 

Skogforsk rekommenderar

1. Tydliggör och stärk motiven för naturvårdande skötsel 

2. Avsätt tid för mekaniserad naturvårdande skötsel under sensommaren och ta höjd för de effekter det kan ha på virkesflödet i stort.

3. Passa på att genomföra naturvårdande skötsel då gallring eller avverkning sker på en skogsfastighet. 

4. Ha beredskap för att hantera kostnaderna för dyrare åtgärder centralt för att inte belasta budgeten hos de lokala distrikten

5. Låt de som har intresse och kunskap om naturvårdande skötsel dela med sig av sina erfarenheter och sitt engagemang.   

* NS betyder att beståndet klassats för att ges Naturvårdande Skötsel.  

Artikeln publicerades i Skogforsks tidning Vision 4/20

2020-01-27