På gång

Läs om våra aktuella filmer och övriga evenemang

Film om naturvärden

Vi håller på att producera en film för Skogsstyrelsen om skapande av naturvärden. Hur kan man som skogsägare själv skapa

Höstnumret av VISION till tryck

Nu är tidningen Skogforsks tidning Vision skickad till tryck. Det blir stort fokus på skogsbrukets kostnader och intäkter. Aktörer från