På spaning efter pärlugglor – och sjukdomar?

Kan ugglor fungera som tidiga varningssystem för att upptäcka smittsamma sjukdomar? Ja, mycket tyder faktiskt på det!

I slutet av maj fick vi följa forskare från SLU som satt upp över 500 pärluggleholkar från västerbottenkusten upp mot fjällkedjan i Ammarnäs. I ett 20-tal holkar häckade pärlugglor och i dessa undersöktes om fångade sorkar bär på sjukdomar som exempelvis harpest – som också drabbar människor. Att använda sig av ugglor istället för traditionell smittövervakning med sorkfällor gör att det går att täcka ett betydligt större område och tecken en ökad smittspridning kan fångas upp snabbare. Systemet påminner lite om hur man mäter covid19-smitta i avloppsvattnet, och kan precis som där förbereda sjukvården om ett förmodat ökat behov av vårdplatser.

Ugglespaningen är en del av en en film för plattform One Health, där man försöker förstå hur smittämnen och miljöföreningar påverkar human- och djurhälsa. One Health Sweden stöds av Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Linnéuniversitetet och Statens veterinärmedicinska anstalt. Filmen kommer visas under Almedalsveckan.

Relaterade reportage

Räkna med frost

Hur går det med jämställdheten?

Invasiva taggbuskar kan ge smartare logistik

Ett steg närmare rotröteresistenta granar

Björk eller gran – vilket trädslag producerar mest?

Tallen växer bra på alla marker

Nu ska tallens överlägsenhet bevisas

Det klimatsmarta trädet- ger riskspridning på landskapsnivå

Industrins intresse för björken ökar

Det våras för björken!

Skärpta regler för grustäkter kan slå hårt

Skördardata- ska ge aktuella skogsbruksplaner

Drönare - framtidens planeringsteknik?

Maximera virkesvärdet – minimera transporterna

Nya begränsningar utan logik?

Samhällsnytta,klimat eller rationalisering … Vad väger TYNGST?

Lättare att vara tung i norr

Smartare redovisning av miljöcertifieringen?

”Aspen” vann Publishingpriset 2020

Röjningsberget - så ska det kapas

Bästa avlägg + bästa basväg = Nya Bestway

Robotskotaren – nu kör den själv!

Naturvårdande skötsel = win-win

Nu blir naturhänsynen digital

Vital åldring tas in på sjukhus

”Kulturkrock när kostnadsjakt blir intäktsjakt”

10 år av sjunkande lönsamhet - klimatskadorna är nya sänket

Hur ska skogen bli lönsammare?

Nu avgörs drivarens öde - champagne eller gravöl?

Så tycker branschen om drivarens framtid

Bättre skogsföryngring ska höja tillväxten med 40 %

Kan skogen mildra de ungas framtidsoro?

Skogsutredningen: ”Ingen motsättning mellan produktion och hänsyn”

FILMPREMIÄR: Död ved – full av liv

”Plantera mera”

Skogsbruk på el – ingen omöjlighet

Grotens återkomst?

Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Markberedning ger hög tillväxt – länge!

Så ska medlemmarnas skog växa bättre

Tillväxtrapporten för LRF Skogsägarna: Startskottet för kraftsamling skog

”Skogsträdförädling är viktigast”

”Skogen är slut!”

Tillväxtpriset – en fråga om ambition och mix

ANALYS: Sveaskogs tillväxtsatsning – så blev utfallet