Öppna meny Sök

RÄCKER SKOGEN?

Bioekonomin är den frälsarskrud som ska ge oss ökad ekonomisk tillväxt och lägre klimatpåverkan. Förväntningarna på skogen är skyhöga. Men vad räcker den till…egentligen?

Historisk tillväxt och avverkning samt framtida avverkningspotential, enligt Skogsstyrelsen (miljoner m3sk, prognos ”Dagens skogsbruk 100%” i SKA-15).

av Sverker Johansson, sverker@bitzer.se

SVERIGES totala skogstillväxt är visserligen betydligt högre än avverkningarna. Varje år växer skogen med ca 120 miljoner skogskubikmeter, medan avverkningen just nu är ungefär 93 miljoner.

Med ett så stort tillväxtöverskott kan man tro att stora mängder virke bara står och väntar på att uppfylla alla möjliga samhällsintressen. Men överskottet är en illusion. Det finns på arealer som är undantagna från skogsbruk och som enligt Skogsstyrelsen utgör ca 17 % av den produktiva skogsmarken. Huvuddelen av den skyddade skogen har avsatts av skogsägarna själva, bl.a. för att de ska få sälja det miljöcertifierade virke som marknaden kräver, medan en fjärdedel är formellt skyddad av staten.

– Så nu avverkar vi i princip hela den årliga tillväxten på den mark som är tillgänglig för virkesproduktion, säger Svante Claesson som är Skogsstyrelsens expert på landets skogsresurser. Och dagens lagstiftning för lägsta slutavverkningsålder behöver ändras om vi ska fortsätta avverka hela tillväxten – vi har inte så mycket äldre avverkningsbar skog som tidigare och måste därför hämta virket i allt yngre skogar.

JAG TYCKER EN SLAGS MORALISK SKILJELINJE GÅR DÄR VI AVVERKAR SÅ MYCKET ATT VI TAR IFRÅN FRAMTIDA GENERATIONER DERAS MÖJLIGHETER ATT AVVERKA MINST LIKA MYCKET SOM VI HAR GJORT.

Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör

Enligt Skogsstyrelsens framtidsprognos SKA-15 är avverkningsutrymmet 95-100 miljoner skogskubikmeter per år fram till år 2029 och fortsätter att öka. Den kalkylen bygger på att ett varmare klimat redan nu ger oss högre tillväxt.
– Men jag vill understryka att de tillväxtskattningarna är mycket osäkra, säger Svante Claesson. Klimateffekten kan slå på olika sätt. Vi har t.ex. inte räknat med några negativa klimateffekter som stormskador, bränder, insekter och svampangrepp.

Å andra sidan har vi tidigare varit duktiga på att fylla den svenska vedboden. Bara sedan 1970 har förrådet ökat med en miljard kubikmeter. Borde vi inte kunna avverka mer än tillväxten? Vi människor brukar ju gärna låna resurser av kommande generationer i andra sammanhang?
– Ja och nej, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist. Det beror på tidsperspektivet. Vi kan avverka mycket nu och då minska avverkningsmöjligheterna i framtiden. Eller tvärtom. Jag tycker en slags moralisk skiljelinje går där vi avverkar så mycket att vi tar ifrån framtida generationer deras möjligheter att avverka minst lika mycket som vi har gjort.

2019-08-06