Reportage

Bläddra bland de senaste reportagen och artiklarna från våra skribenter

Världspremiär för fjärrstyrd virkeslastare

En förarlös virkeslastare har premiärvisats på SCA:s virkesterminal Torsboda. Maskinen fjärrstyrs med 5G-teknik. Text och foto: Sverker Johansson, sverker@bitzer.se – …

Hur går det med jämställdheten?

För tio år sedan slog en nedslående enkätundersökning ned i skogssektorn: det fanns en tydlig könsbaserad segregering av den skogliga …

Drönare – framtidens planeringsteknik?

På sågverk och massaindustrier skannar drönare redan lagren. Det skogsstående lagret är som bekant en svårare miljö. Men redan i …

SKÖTSELCHEFERNA KOMMENTERAR: Planteras det för få plantor – och är ståndorts-anpassningen död ?

Text: SVERKER JOHANSSON, sverker@bitzer.se Magnus Lindén, Södra Skog: – Jag känner igen nivån på siffrorna, men tycker inte att de …

Rotröteresistenta granar – en möjlig framtid?

Genom att ympa in rotröta i granplantor sållar nu forskarna fram de mest rötresistenta träden. Såväl skogsägarna som skogsindustrin kan …

Spara miljö och miljoner

Skogsbrukets virkestransporter av massaved kan kortas med 15 procent visar en ny analys från Skogforsk. Det innebär enorma vinster i …

Autoplant – ny skogsvårdsteknik från grunden

Personalbrist. Ökande kostnader. Tuff arbetsmiljö. Markskador och badwill. Stora plantavgångar. Föryngringsarbetet behöver utvecklas och nu står hoppet till autonoma planteringsmaskiner. …

Här läggs grunden för FyrO-plantagerna

Nu börjar grunden för de nya FyrO-plantagerna läggas. Ympningen av de mest lovande klonerna till de första FyrO-plantagerna startade under …

Törskatedrabbat – går det att rädda?

Avancerade 3D-röntgenanalyser ska undersöka om virkesvärdet hos törskatedrabbat virke kan räddas. Samtidigt ger skanningen forskare nya möjligheter att förstå skadesvampens …