Reportage

Bläddra bland de senaste reportagen och artiklarna från våra skribenter

Räkna med frost

Det finns gott hopp för plantering av gran även på frostlänta marker, visar en studie från Skogforsk. Med hjälp av …

Lång återhämtning efter torkstress

Pusslet om hur granens försvar reagerar på torka har nu börjat läggas på allvar. Skogforsk har nyligen publicerat två rapporter …

APSE får digital utbildning

I vårsolen tinar mindre behagliga överraskningar fram på hygget: höga stubbar från vinterns avverkning. Men vems är egentligen ansvaret? Maskinförarens …

Hur går det med jämställdheten?

För tio år sedan slog en nedslående enkätundersökning ned i skogssektorn: det fanns en tydlig könsbaserad segregering av den skogliga …

Nu 30 procent BK4-vägar

Allt fler vägsträckor klassas nu för riktigt tunga fordon, vilket möjliggör lägre bränsleförbrukning och därmed utsläpp för samma transportarbete. Sedan …

Invasiva taggbuskar kan ge smartare logistik

Logistikforskning har en lång tradition av rationaliseringsfokus. Men i ett nytt internationellt forskningsprojekt undersöks nu metoder för att skapa fler …

Testar livestreaming från hytten

I vilken ordning ska stammarna fällas, hur ska sortimenten placeras, hur ska skotarlasset byggas upp – och hur placerar man …

Ett steg närmare rotröteresistenta granar

Genom att ympa in rotröta i granplantor sållar nu forskarna fram de mest rötresistenta träden. Såväl skogsägarna som skogsindustrin kan …

Björken ger mer mångfald – och mindre risk

Björken är Sveriges vanligaste lövträd och har en given plats i ett lövrikare landskap. Men hur bidrar en ökad björkandel …