APSE får digital utbildning

I vårsolen tinar mindre behagliga överraskningar fram på hygget: höga stubbar från vinterns avverkning. Men vems är egentligen ansvaret? Maskinförarens eller beställarens? I ABSE reder man ut ansvarsfrågorna innan åtgärden genomförs. Nu lanseras digitala utbildningar inom APSE och ABSE för första gången.

Text: ELIN FRIES, elin.fries@bitzer.se | Foto: SVERKER JOHANSSON/Bitzer 

– Det var lite som High Chaparral, med avtal nedklottrade på pappersnäsdukar på byakrogen, skämtar Anders Mörk, forskare vid Skogforsk om hur entreprenadskogsbrukets avtal kunde se ut för 10–20 år sedan.

Men helt överdrivet är kanske inte påståendet. ABSE, de allmänna bestämmelserna för skogsentreprenad, kom för tolv år sedan som en reaktion på en stökig och ostrukturerad avtalsmarknad inom skogsentreprenad. Skogforsk har en sekreterarroll i kommittén.

Nu är APSE-kursen digital. – Med en digital utbildning får fler möjligheten att delta, säger Anders Mörk, kursledare för APSE-utbildningen. Foto: Skogforsk.

Under drygt tio år har Skogforsk hållit kurser för beställare och entreprenörer. I kursen ingår dels en teoridel, samt en så kallad case-del. I casedelen får deltagarna diskutera olika fall hämtade från verkligheten.

Under 2020 och 2021 har de allmänna bestämmelserna samt hela avtalspaketet reviderats. Även utbildningen uppdaterades.

Först gjordes teoridelen om till webbutbildning, och som ett svar på pandemin gjordes den fördjupande kursdelen virtuell. Det finns två versioner av kursen – en för drivning och en för skogsvård. I kurserna diskuteras olika ”case” som är aktuella för deltagarna. Deltagarna sitter tre och tre i virtuella rum och samtalar, för att sedan diskutera frågeställningarna i helgrupp. Det kan till exempel handla om att vid en återväxtkontroll har många plantor dött: vem är då ansvarig – och hur kan man via avtalet förhindra att en ansvarskonflikt uppstår. Med på kursen är alltid en företagsjurist som agerar facit och bollplank.

 


3 exempel på case i utbildningen

Ansvar och ersättning när plantorna tar slut

Den i traktdirektivet angivna arealen som ska planteras är felaktig. En konsekvens blir att planteringslaget får vänta i fyra timmar på leverans av plantor. Vem bär ansvaret, och har entreprenören rätt till ersättning för det aktuella stilleståndet?

 

Fel typ av röjningsinsats utförs

Entreprenören utför på en fastighet röjning i fyra olika bestånd. I ett av bestånden röjs felaktigt allt löv bort, trots att det enligt traktdirektivet skulle ha sparats. Vad gäller beträffande ersättning för utfört arbete samt ersättning för förlorad tillväxt och kvalitetsskador i det aktuella beståndet?

 

Stillestånd vid brandrisk

Brandrisken är hög, men att ha maskiner och personal ståendes stora delar av sommaren kan innebära att puttas över ruinens brant för maskinentreprenören. Om och hur ska stilleståndsersättning betalas ut?

 


ABSE och APSE

ABSE (Allmänna bestämmelser för skogsentreprenad) utgör grundstommen i APSE som även inkluderar ett antal olika avtalsmallar och som står för Avtalspaket för Skogsentreprenad. ABSE och APSE förvaltas och utvecklas av APSE-kommittén vilken består av representanter från beställarorganisationer och entreprenörer


 

 

 

 

Relaterade reportage

Räkna med frost

Hur går det med jämställdheten?

Invasiva taggbuskar kan ge smartare logistik

Ett steg närmare rotröteresistenta granar

Björk eller gran – vilket trädslag producerar mest?

Tallen växer bra på alla marker

Nu ska tallens överlägsenhet bevisas

Det klimatsmarta trädet- ger riskspridning på landskapsnivå

Industrins intresse för björken ökar

Det våras för björken!

Skärpta regler för grustäkter kan slå hårt

Skördardata- ska ge aktuella skogsbruksplaner

Drönare - framtidens planeringsteknik?

Maximera virkesvärdet – minimera transporterna

Nya begränsningar utan logik?

Samhällsnytta,klimat eller rationalisering … Vad väger TYNGST?

Lättare att vara tung i norr

Smartare redovisning av miljöcertifieringen?

”Aspen” vann Publishingpriset 2020

Röjningsberget - så ska det kapas

Bästa avlägg + bästa basväg = Nya Bestway

Robotskotaren – nu kör den själv!

Naturvårdande skötsel = win-win

Nu blir naturhänsynen digital

Vital åldring tas in på sjukhus

”Kulturkrock när kostnadsjakt blir intäktsjakt”

10 år av sjunkande lönsamhet - klimatskadorna är nya sänket

Hur ska skogen bli lönsammare?

Nu avgörs drivarens öde - champagne eller gravöl?

Så tycker branschen om drivarens framtid

Bättre skogsföryngring ska höja tillväxten med 40 %

Kan skogen mildra de ungas framtidsoro?

Skogsutredningen: ”Ingen motsättning mellan produktion och hänsyn”

FILMPREMIÄR: Död ved – full av liv

”Plantera mera”

Skogsbruk på el – ingen omöjlighet

Grotens återkomst?

Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Markberedning ger hög tillväxt – länge!

Så ska medlemmarnas skog växa bättre

Tillväxtrapporten för LRF Skogsägarna: Startskottet för kraftsamling skog

”Skogsträdförädling är viktigast”

”Skogen är slut!”

Tillväxtpriset – en fråga om ambition och mix

ANALYS: Sveaskogs tillväxtsatsning – så blev utfallet