Björk eller gran – vilket trädslag producerar mest?

Studier på hur förädlad björk producerar jämfört med förädlad gran har varken publicerats på hemmaplan eller i grannlandet Finland – ännu. Men till hösten hoppas forskarna kunna bidra med svar.

Text: Karin Montgomery  | Foto: Skogforsk 

I dagsläget saknas det jämförelser mellan hur mycket förädlad björk respektive gran producerar.

– Jämförelser grundar sig ofta på att naturligt föryngrad björk jämförs med förädlad gran, vilket inte visar den förädlade björkens potential, säger, Nils Fahlvik, seniorforskare i skogsskötsel vid Skogforsk.

”An annoyingly good question”, sager Matti Haapanen på LUKE om hur väl björken levererar i jämförelse med granen. Foto: LUKE

Även i Finland saknas jämförande studier om hur förädlad björk växer relaterat till gran.

– An annoyingly good question, säger Matti Haapanen, forskare om skogsträförädling vid finska naturresursinstitutet LUKE. Våra äldsta planterade bestånd av förädlad björk och gran är bara ungefär 30 till 40 år nu och vi har inga försök där dessa trädslag växer på samma marker.

Matti Haapanen vågar sig dock på en gissning:

– Jag skulle gissa att det är ett ganska jämnt lopp. Förädlad gran kanske har en liten fördel i volymtillväxt per omloppstid jämfört med björken, men å andra sidan är omloppstiden för förädlad björk kortare.

En person som snart kan ge klara besked i frågan är Mateusz Liziniewicz, forskare vid Skogforsk, som har samlat data om tillväxt från flera försök vid Skogforsk och SLU. En artikel är under granskning och väntas publiceras under hösten.

Mateusz Liziniewicz söker svaret på
björkens produktionspotential. Foto: Skogforsk

– Resultaten visar att björk producerar väldigt bra på bördiga marker, den kan ge en tillväxt på 14 kubikmeter per hektar och år. Björkens produktion av biomassa är dessutom högre än gran på grund av högre veddensitet.

För att systematisera jämförelserna mellan gran och björk kommer Mateusz Liziniewicz och hans kollegor också att etablera fyra långliggande försök med olika förädlingsgrad av björk samt förädlad gran.

 

Reportaget publicerades i Skogforsks tidning Vision 2/2021

Relaterade reportage

Räkna med frost

Hur går det med jämställdheten?

Invasiva taggbuskar kan ge smartare logistik

Ett steg närmare rotröteresistenta granar

Tallen växer bra på alla marker

Nu ska tallens överlägsenhet bevisas

Det klimatsmarta trädet- ger riskspridning på landskapsnivå

Industrins intresse för björken ökar

Det våras för björken!

Skärpta regler för grustäkter kan slå hårt

Skördardata- ska ge aktuella skogsbruksplaner

Drönare - framtidens planeringsteknik?

Maximera virkesvärdet – minimera transporterna

Nya begränsningar utan logik?

Samhällsnytta,klimat eller rationalisering … Vad väger TYNGST?

Lättare att vara tung i norr

Smartare redovisning av miljöcertifieringen?

”Aspen” vann Publishingpriset 2020

Röjningsberget - så ska det kapas

Bästa avlägg + bästa basväg = Nya Bestway

Robotskotaren – nu kör den själv!

Naturvårdande skötsel = win-win

Nu blir naturhänsynen digital

Vital åldring tas in på sjukhus

”Kulturkrock när kostnadsjakt blir intäktsjakt”

10 år av sjunkande lönsamhet - klimatskadorna är nya sänket

Hur ska skogen bli lönsammare?

Nu avgörs drivarens öde - champagne eller gravöl?

Så tycker branschen om drivarens framtid

Bättre skogsföryngring ska höja tillväxten med 40 %

Kan skogen mildra de ungas framtidsoro?

Skogsutredningen: ”Ingen motsättning mellan produktion och hänsyn”

FILMPREMIÄR: Död ved – full av liv

”Plantera mera”

Skogsbruk på el – ingen omöjlighet

Grotens återkomst?

Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Markberedning ger hög tillväxt – länge!

Så ska medlemmarnas skog växa bättre

Tillväxtrapporten för LRF Skogsägarna: Startskottet för kraftsamling skog

”Skogsträdförädling är viktigast”

”Skogen är slut!”

Tillväxtpriset – en fråga om ambition och mix

ANALYS: Sveaskogs tillväxtsatsning – så blev utfallet