FOTO: BITZER

Det går bättre för skogsentreprenörerna – men de flesta andra branscher är lönsammare

De flesta entreprenadföretag i skogen hade en bättre ekonomisk utveckling än svenska aktiebolag i allmänhet mellan 2017 och 2019. Men både lönsamhet och betalningsförmåga är generellt lägre än i andra branscher, visar en ny studie från Skogforsk.

Text: KARIN MONTGOMERY

– De undersökta företagen har bättre utveckling av lönsamhet och betalningsförmåga än svenska aktiebolag i allmänhet. Vad det beror på är jag inte helt säker på, men det kan ha med konjunkturen och efterfrågan på skogsprodukter att göra, säger Birger Eriksson, Skogforsk, en av författarna till rapporten. Jag konstaterar samtidigt att man ligger lägre än i andra branscher och att det är stora skillnader mellan de olika företagen. I kartläggningen ingår skogsvårdsföretag, drivningsföretag, övriga entreprenadföretag, skogsförvaltande företag och sågverksföretag. Totalt handlar det om drygt 3 000 företag. Rapporten är en uppföljning av en tidigare genomgång för perioden 2013 till 2017, som redovisades 2019.

FOTO: SKOGFORSK

Birger Eriksson.

”Några företag går bra medan andra går riktigt dåligt. Med en så pass stor spridning så borde det finnas utvecklingsmöjligheter.”

Fortsatt uppföljning

Den ekonomiska statusen har överlag stärkts i entreprenadskogsbruket. Både lång- och kortsiktiga betalningsförmågan ökar i samtliga företagsgrupper. Och Skogforsks plan är att fortsätta uppföljningen vartannat år: – Statistiken kan ge underlag för utvecklad dialog om lönsamhet och förbättringspotential i skogen mellan beställare, entreprenadföretag och forskning. Men även inom dessa tre grupper, menar Birger Eriksson. Ett exempel på sådana diskussioner är hur oursourcingen inom branschen utvecklas.

– Den etappvisa outsourcingen har bidragit till uppdelningen i skogsvårds-, drivnings- och planläggningsföretag, varav de flesta är mycket små. Det behövs mer forskning för att visa om det är optimalt för skogsbruket med denna specialisering, säger Birger Eriksson.

Potential i annan struktur?

Han exemplifierar med skogsvårdsföretagen, där 88 procent av företagen omsätter mindre än 10 miljoner kronor per år. Som tidigare yrkesverksam inköpare ser han för- och nackdelar med denna struktur.

– Vi behöver titta närmare på vad en förändring av strukturen skulle innebära för skogsbruket som helhet och för de olika aktörerna. Kan till exempel kostnaderna för att förhandla, upphandla, kontrollera och följa upp minska, – och i så fall hur mycket – om entreprenadföretagen blir större? Ett annat exempel där han ser behov av diskussioner är skillnaderna i lönsamhet. Årets rapport visar att det finns stor spridning inom samtliga företagsgrupper.

– Några företag går bra medan andra går riktigt dåligt. Med en så pass stor spridning så borde det finnas utvecklingsmöjligheter, säger han.

FOTO: SKOGSENTEPENÖRERNA

Kolbjörn Kindströmer.

”Det krävs en hög arbetsinsats för att nå lönsamhet. Då plötsligt är siffrorna inte lika roliga längre.”

”Kul – men det finns en baksida”

Kolbjörn Kindströmer, tillförordnad vd för Skogsentreprenörerna, håller med Birger Eriksson om att det finns en stor lönsamhetsspridning inom branschen.

– Vi är väldigt produktionsinriktade, men vi behöver ta ett större perspektiv. Hela skaran av olika kompetenser behövs, säger han.

Ett område som han vill lyfta är arbetsmiljön.

– Det är såklart kul att lönsamheten går upp, men jag ser även baksidan av det. Våra medlemmar jobbar otroligt mycket mer – det krävs en hög arbetsinsats för att nå lönsamhet. Då plötsligt är siffrorna inte lika roliga längre. För att komma vidare är utbildning inom arbetsmiljö en väg framåt, men även att utöka samarbetet med kunderna.

– Vi har ett gott samarbete i andra frågor, men arbetsmiljö är ett område som ännu inte har hakat på den utvecklingen. Dessa frågor måste gå hand i hand mellan kund och entreprenör, eftersom det hänger så tätt ihop med affären, säger Kolbjörn Kindströmer.

Relaterade reportage

Världspremiär för fjärrstyrd virkeslastare

Hur går det med jämställdheten?

Drönare – framtidens planeringsteknik?

SKÖTSELCHEFERNA KOMMENTERAR: Planteras det för få plantor – och är ståndorts-anpassningen död ?

Rotröteresistenta granar - en möjlig framtid?

Spara miljö och miljoner

Autoplant – ny skogsvårdsteknik från grunden

Här läggs grunden för FyrO-plantagerna

Törskatedrabbat – går det att rädda?

Stora drönare – ett lyft? Men … i skogen går ju allt på diesel?

Aerodynamiska virkesfordon – en bra affär!

Räkna med osäkerhet

Förädlingsprogram ska lyfta rysk lärk

Hur ska nya FyrO-plantager designas för ett framtida klimat?

Stora drönare - ett lyft?

Färre bränder orsakas av maskiner

Redo för takeoff

Från provyta till storskalighet

3 projekt inom Adaptivt skogsbruk

Världsnaturfonden WWF: ”Det är inte modellen det är fel på”

”Vi behöver mer kunskap – det här är sättet att nå den”

Så ska skogen bli lönsammare - enligt Skogforsks intressenter

Den negativa lönsamhetstrenden fortsätter

Bättre fuktmätning med mikrovågor

Olika syn på rotröta mellan länderna

Rotröta slår ut en femtedel av tallplantorna

”Styrka att så många aktörer går ihop”

Föryngringsresultaten som chockade skogsbruket

Historisk satsning på föryngringsforskning

Räkna med frost

Hur går det med jämställdheten?

Invasiva taggbuskar kan ge smartare logistik

Ett steg närmare rotröteresistenta granar

Björk eller gran – vilket trädslag producerar mest?

Tallen växer bra på alla marker

Nu ska tallens överlägsenhet bevisas

Det klimatsmarta trädet- ger riskspridning på landskapsnivå

Industrins intresse för björken ökar

Det våras för björken!

Skärpta regler för grustäkter kan slå hårt

Vägkostnaderna når nya toppnivåer

Så ska skogen bli lönsammare

Lång återhämtning efter torkstress

Räkna med frost

Konkret om vattenskydd vid dikesrensning

Klimatsmart att återväta bördiga torvmarker

Dikesrensning kan öka tillväxten

Skördardata ska ge aktuella skogsbruksplaner

Sämre lönsamhet i spåren av klimatförändringarna

169 miljoner till återvätning

Skördardata- ska ge aktuella skogsbruksplaner

Drönare - framtidens planeringsteknik?

Skärpta regler för grustäkter – kan slå hårt mot skogens logistik och lönsamhet

Det våras för björken!

Industrins intresse för björken ökar

Det klimatsmarta trädet – ger riskspridning på landskapsnivå

Genväg till snabbare björkar

Björken ger mer mångfald – och mindre risk

Det stora vansinnet i Vårdnäs

Älgbetad björk blir svampodling

Tallen växer bra på alla marker

Nu ska tallens överlägsenhet bevisas

Maximera virkesvärdet – minimera transporterna

Nya begränsningar utan logik?

Samhällsnytta,klimat eller rationalisering … Vad väger TYNGST?

Lättare att vara tung i norr

BRYTNINGSTID

Nya begränsningar utan logik?

Kan logistikaptering öka förädlingsvärdet?

Smartare redovisning av miljöcertifieringen?

”Aspen” vann Publishingpriset 2020

Hon fightas för asken

Vem äger skogens data?

Så tycker branschen!

20 miljoner till självgående föryngringsmaskin

Samhällsnytta, klimat eller rationalisering ... Vad väger tyngst?

Lättare att vara tung i norr

Åkerierna som satsar STORT

Bättre beslutsstöd – mer röjning?

Bästa avlägg + bästa basväg = Nya Bestway

Röjningsberget - så ska det kapas

Robotskotaren – nu kör den själv!

Så maxar du tillväxten

Naturvårdande skötsel = win-win

Kan öka nyttan: Nytt sätt att redovisa certifieringen?

Bästa avlägg + bästa basväg = Nya Bestway

Innovation revolutionerar planeringen

Robotskotaren – nu kör den själv!

Naturvårdande skötsel = win-win

Nu blir naturhänsynen digital

Innovation revolutionerar planeringen

10 år av sjunkande lönsamhet: Klimatskadorna nya sänket

Vital åldring tas in på sjukhus

”Kulturkrock när kostnadsjakt blir intäktsjakt”

10 år av sjunkande lönsamhet - klimatskadorna är nya sänket

Hur ska skogen bli lönsammare?

Nu avgörs drivarens öde - champagne eller gravöl?

Så tycker branschen om drivarens framtid

Så trodde vi om 2020 … och så blev det

Talldöden

”Lita inte blint på brandriskindex”

10 resultat som gjort skillnad

Markägare tycker till om markberedning

”Teamkänslan på väg tillbaka”

Dialogen lika viktig som direktivet

Nya beslutsstöd kan minska trafikfaran

Hur slår de låga plant- och stamantalen?

Dåliga föryngringar: Vad händer med tillväxten?

Haveriutredningen som skrämmer: Svenska ungskogarna i uselt skick

Hur säkrar vi överlevnaden?

Livscykelanalys gör klimatvalet enklare

Framtidens förarplats - hur ser den ut?

60% av plantorna kvar efter röjning

Vart tar alla plantor vägen?

Kulturförändring kan höja tillväxten med 40 procent

Nu kan träden träden positioneras – öppnar för nya möjligheter

Här bärgas rekordskörden

Bättre skogsföryngring ska höja tillväxten med 40 %

Kan skogen mildra de ungas framtidsoro?

Skogsutredningen: ”Ingen motsättning mellan produktion och hänsyn”

FILMPREMIÄR: Död ved – full av liv

”Plantera mera”

Skogsbruk på el – ingen omöjlighet

Grotens återkomst?

Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Markberedning ger hög tillväxt – länge!

Så ska medlemmarnas skog växa bättre

Tillväxtrapporten för LRF Skogsägarna: Startskottet för kraftsamling skog

”Skogsträdförädling är viktigast”

”Skogen är slut!”

Tillväxtpriset – en fråga om ambition och mix

ANALYS: Sveaskogs tillväxtsatsning – så blev utfallet

Död ved – full av liv

Nya avgifter på virkesupplag

FRAMTIDSSPANING: Skogsbruk på el – ingen omöjlighet

GROTens återkomst?

NS-bestånd – en möjlig råvarubank: Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Revolutionerande resultat: Markberedning ger hög tillväxt – länge!

”Plantera mera”

Så ska medlemmarnas skog växa bättre

”Skogsträdförädling är viktigast”

Ökad tillväxt – enklare i teorin

”Väggen” – fullt genomförbar eller helt omöjlig?

Tillväxtpotentialen – ett smörgåsbord!

Trycket ökar på skogen

”Skogen är slut!”

”Jättelyckat – nu rullar vi ut det här!”

Skogsbruksindex vänder uppåt – men hur länge?

Tufft för skogsvården

2018 – ett svettigt år för skogsbruket