Det stora vansinnet i Vårdnäs

Lars Vikinge är borgmästare i Linköping och skogsägare i Vårdnäs socken, där slätten möter sydsvenska höglandet. Han satsade tidigt på förädlad björk, främst finska provenienser

Text och foto: SVERKER JOHANSSON/Bitzer

– Det fanns ett uttryck: ”Det stora vansinnet i Vårdnäs”, och det var den här björkskogen som är ungefär 15 hektar stor, säger Lars Vikinge. Sedan var det lite som när potatisen kom till Sverige … först är det fullständigt vansinnigt, sedan är det väldigt tyst och sedan börjar folk säga att ”så här har jag alltid tyckt”.

Han tog över markerna från sin far i slutet på 80-talet. Här är brunjord, skapad och brukad av människan. Granen drabbas lätt av röta, med varierande grundvatten nivåer och kalkinslag.

– Ekonomi är en viktig drivkraft för mig, säger Lars Vikinge. Jag tyckte mig se för länge sedan att granskogens potential var överskattad. Man får förstås ha respekt för den industristruktur vi har, men om man tänker växtföljd och tittar på markens förutsättningar så är det svårt att se att man ska kunna odla grangeneration efter grangeneration. Stormarna och granbarkborrevågorna har förstärkt den övertygelsen.

– Och riskspridningen gäller även björken … jag tänker mig att en blandskog av pionjärträd är rätt väg att gå här: björk, tall och lärk till exempel.

En dovhjort brölar hundra meter bort. Det är sista oktober och full brunst.

Viltet då?

– Det är mest dov här, som du hör. Det gör det enklare. Men ibland kör jag viltbehandling om någon fläck är omtyckt av älg eller rådjur. Numera är det den finska proveniensen Oitti som gäller. Lars testar även Ekebo 5, men föredrar hittills finnarna, som levererar mycket raka och klenkvistiga stammar. Björkarna växer lika bra som gran och redan i förstagallringen vid 14 år gav bestånden 18 000 kronor per hektar i form av brasved. Men målet är timmer – fanér i upp till 10-metersnivån på minst 100 stammar per hektar. Omloppstiden är 40–45 år.

– Andelen björk i landskapet ökar kraftigt. På andra sidan Östersjön finns en lönsam vidareförädling av björk, här är det ont om lövsågverk. Men de svenska företag som inte klarar av att sätta värde på skogsägarnas skog – så som den faktiskt ser ut – har en del att fundera på.

I spåren av allt värre försommartorka och granbarkborreangrepp har Lars dessutom många efterföljare.

– Jag ligger efter! Jag har fortfarande riskbestånd att avveckla, medan många skogsägare här tagit beslutet och ställt om skogen för att stå starkare i framtiden.

 

 

Reportaget publicerades i Skogforsks tidning Vision 2/2021

Relaterade reportage

Räkna med frost

Hur går det med jämställdheten?

Invasiva taggbuskar kan ge smartare logistik

Ett steg närmare rotröteresistenta granar

Björk eller gran – vilket trädslag producerar mest?

Tallen växer bra på alla marker

Nu ska tallens överlägsenhet bevisas

Det klimatsmarta trädet- ger riskspridning på landskapsnivå

Industrins intresse för björken ökar

Det våras för björken!

Skärpta regler för grustäkter kan slå hårt

Skördardata- ska ge aktuella skogsbruksplaner

Drönare - framtidens planeringsteknik?

Maximera virkesvärdet – minimera transporterna

Nya begränsningar utan logik?

Samhällsnytta,klimat eller rationalisering … Vad väger TYNGST?

Lättare att vara tung i norr

Smartare redovisning av miljöcertifieringen?

”Aspen” vann Publishingpriset 2020

Röjningsberget - så ska det kapas

Bästa avlägg + bästa basväg = Nya Bestway

Robotskotaren – nu kör den själv!

Naturvårdande skötsel = win-win

Nu blir naturhänsynen digital

Vital åldring tas in på sjukhus

”Kulturkrock när kostnadsjakt blir intäktsjakt”

10 år av sjunkande lönsamhet - klimatskadorna är nya sänket

Hur ska skogen bli lönsammare?

Nu avgörs drivarens öde - champagne eller gravöl?

Så tycker branschen om drivarens framtid

Bättre skogsföryngring ska höja tillväxten med 40 %

Kan skogen mildra de ungas framtidsoro?

Skogsutredningen: ”Ingen motsättning mellan produktion och hänsyn”

FILMPREMIÄR: Död ved – full av liv

”Plantera mera”

Skogsbruk på el – ingen omöjlighet

Grotens återkomst?

Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Markberedning ger hög tillväxt – länge!

Så ska medlemmarnas skog växa bättre

Tillväxtrapporten för LRF Skogsägarna: Startskottet för kraftsamling skog

”Skogsträdförädling är viktigast”

”Skogen är slut!”

Tillväxtpriset – en fråga om ambition och mix

ANALYS: Sveaskogs tillväxtsatsning – så blev utfallet