Det våras för björken!

Granbarkborren pressar skogsägarna allt hårdare och med mer extremväder att vänta riskerar situationen att bli ohållbar, särskilt för de stora arealer gran som planterats på alltför mager mark. Kan björken ge bättre riskspridning? Trädet saknar allvarliga skadegörare och växer i sin förädlade form allt snabbare.

Text: Karin Montgomery  | Foto: Sverker Johansson/Bitzer

Effekterna av den varma sommaren 2018 fortsätter att påverka granskogarna. På tre år har 18 miljoner kubikmeter dött – mer än under de senaste 60 åren före det. Nu ropas efter riskspridning, och många vill satsa på lövträd. För att vara mer exakt: den förädlade vårtbjörken.

– Den förädlade björken växer mycket snabbare än naturligt föryngrad björk och cirka 15 procent bättre än plantor från ortens material, så den kan konkurrera med barrträden. På vissa ståndorter producerar dagens förädlade björk lika mycket som gran – jag är väldig entusiastisk, säger Urban Nilsson, professor i skogsproduktion vid SLU.

Urban Nilsson, professor i skogsproduktion vid SLU.

Nytt program för björkodling

Och ännu bättre kan det bli. Urban Nilsson berättar om potentialen i så kallad genomisk selektion och inducering av tidig blomning, alltså att man lurar björkarna att sätta igång blomning i tidig ålder. På så sätt kan man snabba på generationstiden i förädlingen från 15–25 år till 3–4 år.

– Enligt Skogforsks skogsträdsförädlare skulle vi kunna jobba fram 30 till 50 procents ökad tillväxt inom 20 år, konstaterar han. Den förädlade björkens möjligheter är även i fokus för ett möjligt framtida forskningsprojekt, Trees For Me, där SLU, Skogforsk, Luleå Tekniska högskola, Uppsala universitet och Umeå universitet samarbetar.

– Vi planerar att ta fram förädlade björkplantor och koncept för björkskogsskötsel som gör att björk ska kunna konkurrera med barrträd både i produktion och ekonomi. En hel del handlar också om föryngring och skötsel, hur man planterar för att de ska växa fort och på vilka marker de växer bäst.

Inga svåra skadegörare

Utöver den snabba tillväxten så har björken en annan stark fördel.

– Den har inte någon allvarlig skadegörare, motsvarande granbarkborren. Men … med klimatförändringen så finns naturligtvis en risk att vi får in nya skadegörare, så vi kommer även att kartlägga potentiella skadegörare i projektet, säger Urban Nilsson.

Även viltskadornas omfattning ska utredas. Även där kan björken ha en fördel.

– Det är för dyrt att stängsla, men björkarna har växt förbi viltbetet på tre år, så det är en jämförelsevis kort tid de är utsatta.

För att satsningen på björk ska få fart i Sverige betonar Urban Nilsson vikten av samarbete.

– Det måste finnas fler alternativ i skogen. Men ska vi introducera björken på allvar så kan ingen göra det själv, det krävs mycket resurser och vi måste hjälpas åt, säger Urban Nilsson.


Fakta om björken

Det finns två björkarter i Sverige som är av intresse för virkesproduktion: vårtbjörk och glasbjörk. Glasbjörken dominerar och står för ungefär tre fjärdedelar av landets virkesförråd av björk. I södra Sverige är andelen vårtbjörk 30–50 procent medan den i norra Sverige sjunker till mellan 10 och 20 procent.

 

Reportaget publicerades i Skogforsks tidning Vision 2/2021

Relaterade reportage

Räkna med frost

Hur går det med jämställdheten?

Invasiva taggbuskar kan ge smartare logistik

Ett steg närmare rotröteresistenta granar

Björk eller gran – vilket trädslag producerar mest?

Tallen växer bra på alla marker

Nu ska tallens överlägsenhet bevisas

Det klimatsmarta trädet- ger riskspridning på landskapsnivå

Industrins intresse för björken ökar

Skärpta regler för grustäkter kan slå hårt

Skördardata- ska ge aktuella skogsbruksplaner

Drönare - framtidens planeringsteknik?

Maximera virkesvärdet – minimera transporterna

Nya begränsningar utan logik?

Samhällsnytta,klimat eller rationalisering … Vad väger TYNGST?

Lättare att vara tung i norr

Smartare redovisning av miljöcertifieringen?

”Aspen” vann Publishingpriset 2020

Röjningsberget - så ska det kapas

Bästa avlägg + bästa basväg = Nya Bestway

Robotskotaren – nu kör den själv!

Naturvårdande skötsel = win-win

Nu blir naturhänsynen digital

Vital åldring tas in på sjukhus

”Kulturkrock när kostnadsjakt blir intäktsjakt”

10 år av sjunkande lönsamhet - klimatskadorna är nya sänket

Hur ska skogen bli lönsammare?

Nu avgörs drivarens öde - champagne eller gravöl?

Så tycker branschen om drivarens framtid

Bättre skogsföryngring ska höja tillväxten med 40 %

Kan skogen mildra de ungas framtidsoro?

Skogsutredningen: ”Ingen motsättning mellan produktion och hänsyn”

FILMPREMIÄR: Död ved – full av liv

”Plantera mera”

Skogsbruk på el – ingen omöjlighet

Grotens återkomst?

Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Markberedning ger hög tillväxt – länge!

Så ska medlemmarnas skog växa bättre

Tillväxtrapporten för LRF Skogsägarna: Startskottet för kraftsamling skog

”Skogsträdförädling är viktigast”

”Skogen är slut!”

Tillväxtpriset – en fråga om ambition och mix

ANALYS: Sveaskogs tillväxtsatsning – så blev utfallet