Skogforsk deltar i ett internationellt forskningsarbete för att ta fram nästa generations logistikplanering och styrning. I fokus står problem med invasiva taggbuskar i flera afrikanska länder. Foto: Colin Lindeque/Carbon capital

Invasiva taggbuskar kan ge smartare logistik

Logistikforskning har en lång tradition av rationaliseringsfokus. Men i ett nytt internationellt forskningsprojekt undersöks nu metoder för att skapa fler värden i modern logistikplanering och styrning. Nu ska en forskargrupp under tre år rikta fokus på invasiva taggbuskar i Namibia, Botswana och Sydafrika.

Text: ELIN FRIES/Bitzer 

Invasiva taggbuskar orsakar stora problem i södra Afrika. Den tränger undan naturlig växtlighet och försvårar för turism och djurhållning. I projektet ska man, något förenklat, hitta metoder för att återställa landskapet genom att bli av med de oönskade buskarna och förvandla dem till hållbart bränsle för att använda vid till exempel matlagning.

Skogforsks roll är att utveckla logistiken.

– I den afrikanska kontexten är det viktigt att inte bara skapa robusta och effektiva biomassaflöden, utan att också maximera lokala värden och klimatnytta. Och de här frågorna blir allt viktigare även i Sverige, där många anspråk finns på skogen, säger Skogforsks Anders Eriksson som leder arbetet.

Avvägningar måste göras mellan olika mål för att skapa största möjliga nytta. Sverige har en lång tradition av skogsindustriell logistikplanering.

– Men för att nå de krav som ställs på skogen i dag är det nödvändigt med internationell samverkan, eftersom många utmaningar är av global karaktär. Vi har mycket att vinna på att exportera vårt kunnande, likaväl som vi i internationella samarbeten vill vidareutveckla våra verktyg och metoder så de kan hantera framtidens utmaningar, säger Anders Eriksson.

 

Reportaget publicerades i Skogforsks tidning Vision 3/2021

Relaterade reportage

Räkna med frost

Hur går det med jämställdheten?

Ett steg närmare rotröteresistenta granar

Björk eller gran – vilket trädslag producerar mest?

Tallen växer bra på alla marker

Nu ska tallens överlägsenhet bevisas

Det klimatsmarta trädet- ger riskspridning på landskapsnivå

Industrins intresse för björken ökar

Det våras för björken!

Skärpta regler för grustäkter kan slå hårt

Skördardata- ska ge aktuella skogsbruksplaner

Drönare - framtidens planeringsteknik?

Maximera virkesvärdet – minimera transporterna

Nya begränsningar utan logik?

Samhällsnytta,klimat eller rationalisering … Vad väger TYNGST?

Lättare att vara tung i norr

Smartare redovisning av miljöcertifieringen?

”Aspen” vann Publishingpriset 2020

Röjningsberget - så ska det kapas

Bästa avlägg + bästa basväg = Nya Bestway

Robotskotaren – nu kör den själv!

Naturvårdande skötsel = win-win

Nu blir naturhänsynen digital

Vital åldring tas in på sjukhus

”Kulturkrock när kostnadsjakt blir intäktsjakt”

10 år av sjunkande lönsamhet - klimatskadorna är nya sänket

Hur ska skogen bli lönsammare?

Nu avgörs drivarens öde - champagne eller gravöl?

Så tycker branschen om drivarens framtid

Bättre skogsföryngring ska höja tillväxten med 40 %

Kan skogen mildra de ungas framtidsoro?

Skogsutredningen: ”Ingen motsättning mellan produktion och hänsyn”

FILMPREMIÄR: Död ved – full av liv

”Plantera mera”

Skogsbruk på el – ingen omöjlighet

Grotens återkomst?

Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Markberedning ger hög tillväxt – länge!

Så ska medlemmarnas skog växa bättre

Tillväxtrapporten för LRF Skogsägarna: Startskottet för kraftsamling skog

”Skogsträdförädling är viktigast”

”Skogen är slut!”

Tillväxtpriset – en fråga om ambition och mix

ANALYS: Sveaskogs tillväxtsatsning – så blev utfallet