För att undersöka hur granen står emot extremtorka startade Skogforsk flera fältstudier i landet 2018, bland annat om granens tillväxt och hur väl den skyddar sig mot skador.

Lång återhämtning efter torkstress

Pusslet om hur granens försvar reagerar på torka har nu börjat läggas på allvar. Skogforsk har nyligen publicerat två rapporter som beskriver granens tillväxt och försvar under extrem torka.

Text och foto: ELIN FRIES, elin.fries@bitzer.se 

Kan skogsägarna dra en lättnadens suck när en torr sommar bedarrat? Troligen inte, menar forskare på Skogforsk, som nyligen släppt resultat från två unika studier om hur granens reagerar på extrem torka.

Runt 6 000 grankloner jämfördes i Sverige och Finland för att bedöma torkans inverkan. Att den extremtorra sommaren 2018 hämmade tillväxten var väntat, men effekterna av torkan höll även i sig under nästkommande år.

– Torkan 2018 påverkade återhämtningen under 2019, särskilt i de sydsvenska försöken. Vi har dock identifierat god tillväxt och toleranskapacitet mot torkstress hos vissa av klonerna, säger Mats Berlin, Skogforsk.

Rodnaden, eller nekrosen som det heter, visar blånadssvampens utbredning. Hur mycket granar med olika ursprung infekteras skiljer sig inte åt, däremot har vissa granar en kraftigare aktivering av försvaret när väl infektionen sker. Forskarna har nu fått mer forskningsmedel för att fortsätta undersökningarna.

Granens försvar mot torka

Genom att stansa ut bark i stammen och ympa in en blånadssvamp, som granbarkborren vanligtvis bär med sig och tar hjälp av, har forskarna simulerat en barkborreattack. En viktig fråga var om det finns ett samband mellan olika granars tillväxtrytm och ”hur mottagliga de är mot granbarkborreangrepp. ”

– Alla granar lyckades begränsa svampinfektionen, oberoende på om de sköt skott tidigt eller sent på våren. Men det verkar som om granar som skjuter skott sent försvarade sig bättre, säger Petter Öhrn, som leder projektet.

Det verkar främst handla om granens förmåga att kunna tillverka så kallade traumatiska kådkanaler. De skickar ut extra mycket kåda som ett kemiskt försvar mot angripare.


– Torrsommaren 2018 gav oss en unik möjlighet att kartlägga kvardröjande effekter av torka på granens försvar utan att genomföra kostsamma torkexperiment, säger Petter Öhrn, som leder projektet om granens försvarsförmåga.

Torka i förädlingsprogrammet

Fram tills nyligen har torka inte varit något stort problem för svenska skogsägare, och torktåliga plantor har därmed inte heller varit något som efterfrågats av marknaden. Men det kan vara på väg att ändras. I IPCC:s senaste rapport förutspås förekomsten av mer frekvent och allvarlig torka.

– Eftersom granen är mer känslig för torka än många andra trädslag, bör genotyper som tål torka bättre identifieras och väljas ut i förädlingsprogrammet. Dessutom bör framtida klontestning även anläggas på försöksytor med torrare ståndort för att öka kunskapen om torkstressade tillväxtstörningar, säger Mats Berlin.

Än är det för tidigt att dra allt för stora växlar på om det går att selektera fram skogsodlingsmaterial som är bättre på att stå emot torka. Men resultaten är en indikation på det, menar Petter Öhrn. Projektet har nu beviljats stöd för att fortsätta undersöka de långsiktiga effekterna.

Mats Berlin har sett hur granens tillväxt påverkats av torka. Den varma sommaren 2018 påverkade granens höjdtillväxt negativt under samma år, och påverkade även återhämtningen under 2019.

Problem även vid måttlig torka

Men även vid måttlig torka kan det vara viktigt att ha koll på regnmängderna. Petter Öhrn och hans kollegor såg att granen även reagerar vid måttligare torka. Någonstans efter två månaders torka börjar granens försvar svikta mot angripare som granbarkborren, slår de fast.

– I vår fältstudie fann vi bevis för att träd som fick mindre än cirka 100 millimeters nederbörd under två månader före vår svampinfektion hade nedsatt försvarskapacitet i jämförelse med träd som fått mer nederbörd, säger Peter Öhrn. Regnmängder under 100 millimeter på två månader är långt ifrån någon extrem torka. Normalt varierar nederbörden per månad i Sverige mellan 20 och 100 millimeter, för att vara som högst under sommaren.

– För skogsägare är det läge att börja vara vaksam redan vid måttlig torka, men med fortsatta försök under 2021 hoppas vi kunna ge en bättre bild av sambandet mellan torka och granens försvar, säger Petter Öhrn.

Satsa på ståndortsanpassning

I väntan på torkresistenta träd är rådet enkelt.

– Ståndortsanpassa genom att satsa på vitala träd som är välanpassade till sin växtplats. Det stora problemet för granens förmåga att klara torka är bristande ståndortsanpassning. Att man valt fel trädslag på fel plats, snare än fel gransort, säger Petter Öhrn.

 

 


Reportaget publicerades i Skogforsks tidning Vision 3/2021


 

Relaterade reportage

Räkna med frost

Hur går det med jämställdheten?

Invasiva taggbuskar kan ge smartare logistik

Ett steg närmare rotröteresistenta granar

Björk eller gran – vilket trädslag producerar mest?

Tallen växer bra på alla marker

Nu ska tallens överlägsenhet bevisas

Det klimatsmarta trädet- ger riskspridning på landskapsnivå

Industrins intresse för björken ökar

Det våras för björken!

Skärpta regler för grustäkter kan slå hårt

Skördardata- ska ge aktuella skogsbruksplaner

Drönare - framtidens planeringsteknik?

Maximera virkesvärdet – minimera transporterna

Nya begränsningar utan logik?

Samhällsnytta,klimat eller rationalisering … Vad väger TYNGST?

Lättare att vara tung i norr

Smartare redovisning av miljöcertifieringen?

”Aspen” vann Publishingpriset 2020

Röjningsberget - så ska det kapas

Bästa avlägg + bästa basväg = Nya Bestway

Robotskotaren – nu kör den själv!

Naturvårdande skötsel = win-win

Nu blir naturhänsynen digital

Vital åldring tas in på sjukhus

”Kulturkrock när kostnadsjakt blir intäktsjakt”

10 år av sjunkande lönsamhet - klimatskadorna är nya sänket

Hur ska skogen bli lönsammare?

Nu avgörs drivarens öde - champagne eller gravöl?

Så tycker branschen om drivarens framtid

Bättre skogsföryngring ska höja tillväxten med 40 %

Kan skogen mildra de ungas framtidsoro?

Skogsutredningen: ”Ingen motsättning mellan produktion och hänsyn”

FILMPREMIÄR: Död ved – full av liv

”Plantera mera”

Skogsbruk på el – ingen omöjlighet

Grotens återkomst?

Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Markberedning ger hög tillväxt – länge!

Så ska medlemmarnas skog växa bättre

Tillväxtrapporten för LRF Skogsägarna: Startskottet för kraftsamling skog

”Skogsträdförädling är viktigast”

”Skogen är slut!”

Tillväxtpriset – en fråga om ambition och mix

ANALYS: Sveaskogs tillväxtsatsning – så blev utfallet