Allt fler vägar öppnas upp för tunga fordon. Foto: Sverker Johansson/Bitzer.

Nu 30 procent BK4-vägar

Allt fler vägsträckor klassas nu för riktigt tunga fordon, vilket möjliggör lägre bränsleförbrukning och därmed utsläpp för samma transportarbete. Sedan 2018 har 30 procent av det tunga vägnätet (BK1 och tyngre) klassats om till BK4, som medger bruttovikter upp till 74 ton.

Målsättningen är att i framtiden upplåta hela BK1-vägnätet för BK4. Men i en ny studie från Skogforsk konstateras att Trafikverkets ansträngningar att bygga ut BK4-vägnätet varit väldigt varierande i olika delar av landet.

– Det är avgörande att flaskhalsar byggs bort om man vill få BK4-vägnätet attraktivt för andra än de som bara transporterar regionalt. Annars riskerar projekt att rinna ut i sanden, säger Henrik von Hofsten, projektledare vid Skogforsk.

BK4 vägar 2018…

 

 

…BK4 vägar 2020

 

Text: ELIN FRIES/elin.fries@bitzer.se

 


Reportaget publicerades i Skogforsks tidning Vision 3/2021


 

Relaterade reportage

Räkna med frost

Hur går det med jämställdheten?

Invasiva taggbuskar kan ge smartare logistik

Ett steg närmare rotröteresistenta granar

Björk eller gran – vilket trädslag producerar mest?

Tallen växer bra på alla marker

Nu ska tallens överlägsenhet bevisas

Det klimatsmarta trädet- ger riskspridning på landskapsnivå

Industrins intresse för björken ökar

Det våras för björken!

Skärpta regler för grustäkter kan slå hårt

Skördardata- ska ge aktuella skogsbruksplaner

Drönare - framtidens planeringsteknik?

Maximera virkesvärdet – minimera transporterna

Nya begränsningar utan logik?

Samhällsnytta,klimat eller rationalisering … Vad väger TYNGST?

Lättare att vara tung i norr

Smartare redovisning av miljöcertifieringen?

”Aspen” vann Publishingpriset 2020

Röjningsberget - så ska det kapas

Bästa avlägg + bästa basväg = Nya Bestway

Robotskotaren – nu kör den själv!

Naturvårdande skötsel = win-win

Nu blir naturhänsynen digital

Vital åldring tas in på sjukhus

”Kulturkrock när kostnadsjakt blir intäktsjakt”

10 år av sjunkande lönsamhet - klimatskadorna är nya sänket

Hur ska skogen bli lönsammare?

Nu avgörs drivarens öde - champagne eller gravöl?

Så tycker branschen om drivarens framtid

Bättre skogsföryngring ska höja tillväxten med 40 %

Kan skogen mildra de ungas framtidsoro?

Skogsutredningen: ”Ingen motsättning mellan produktion och hänsyn”

FILMPREMIÄR: Död ved – full av liv

”Plantera mera”

Skogsbruk på el – ingen omöjlighet

Grotens återkomst?

Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Markberedning ger hög tillväxt – länge!

Så ska medlemmarnas skog växa bättre

Tillväxtrapporten för LRF Skogsägarna: Startskottet för kraftsamling skog

”Skogsträdförädling är viktigast”

”Skogen är slut!”

Tillväxtpriset – en fråga om ambition och mix

ANALYS: Sveaskogs tillväxtsatsning – så blev utfallet