Reportage

Bläddra bland de senaste reportagen och artiklarna från våra skribenter

Björk eller gran – vilket trädslag producerar mest?

Studier på hur förädlad björk producerar jämfört med förädlad gran har varken publicerats på hemmaplan eller i grannlandet Finland – …

Det stora vansinnet i Vårdnäs

Lars Vikinge är borgmästare i Linköping och skogsägare i Vårdnäs socken, där slätten möter sydsvenska höglandet. Han satsade tidigt på …

Älgbetad björk blir … svampodling

Vad gör man om älgen ätit upp all tall och även den självföryngrade björken betas hårt? Man försöker tänka utanför …

Tallen växer bra på alla marker

Att tall endast växer bättre än gran på näringsfattiga och torra marker medan gran alltid växer bättre på bördig mark …

Nu ska tallens överlägsenhet bevisas

Gran på G24 och bättre marker, tall på svagare marker. Det är vad läroböckerna säger, men nu omprövas råden. Nya …

Det klimatsmarta trädet- ger riskspridning på landskapsnivå

Björk och gran tar upp lika mycket koldioxid under sin livstid, men när granen är halvvägs till avverkning är björken redan färdigvuxen. Skulle en storskalig satsning på björk bidra till ökad kolbindning?

Genväg till snabbare björkar

Strategin för att förädla björk liknar den för barrträd, även om utvecklingen har gått betydligt långsammare. Med fem procent av …

Industrins intresse för björken ökar

Fördelarna med björken är flera: trädet växer snabbt, med lägre risk för omfattande skogsskador och skapar större biologisk mångfald – …

Det våras för björken!

Granbarkborren pressar skogsägarna allt hårdare och med mer extremväder att vänta riskerar situationen att bli ohållbar, särskilt för de stora …