Reportage

Bläddra bland de senaste reportagen och artiklarna från våra skribenter

Så tycker branschen om drivarens framtid

Kan branschen avropa tillräckligt många drivare för att sjösätta den helt avgörande 0-serien? Enligt tillverkaren Komatsu krävs ett underlag på …

Bättre skogsföryngring ska höja tillväxten med 40 %

Skotaren plockar upp de sista stockmattorna och börjar rulla hemåt. Kvar på hygget ligger avverkningsrester som skyddat marken mot skador. …

Kan skogen mildra de ungas framtidsoro?

Utbredd torka, pandemier och flyktingströmmarna så stora att ingen längre ser någon lösning. Det är den värld som majoriteten av …

Skogsutredningen: ”Ingen motsättning mellan produktion och hänsyn”

Det finns ingen motsättning mellan produktion och naturhänsyn, menar utredarna som vill att skogsägarna höjer skogsvårdsambitionerna. Frågan är vem som …

FILMPREMIÄR: Död ved – full av liv

Text och foto: SVERKER JOHANSSON sverker@bitzer.se  Snart är det premiär på Skogskunskap.se för en ny interaktiv film. Den här gången om skogens döda …

”Plantera mera”

De privata skogsägarna sitter på hälften av skogsarealen och 60 procent av tillväxten. I ett läge där fler behöver skogsråvara spelar det …

Skogsbruk på el – ingen omöjlighet

Världens första elektriska skogsmaskin kan rulla ut i skogarna redan inom 2–3 år. På Skogforsk skissar man för fullt på hur allt …

Grotens återkomst?

Stort energiinnehåll, möjlighet att plocka ut 200 procent mer volym än idag och en viktig råvara för fossil substitution. Så …

Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Ungefär en halv miljon hektar skog behöver naturvårdande åtgärder för bevara den biologiska mångfalden. Men oro för kritik, tidsbrist och osäkerhet om …