BRYTNINGSTID

Skogforskdagarna är en digital skogskonferens som rullar under en vecka (12-16 april). Här kan du vara med på allt – eller välja det som passar just dig och ditt team.

Text och foto: Sverker Johansson sverker@bitzer.se

– Vi befinner oss i en brytningstid, så vi har givit konferensen underrubriken ”Nästa generation”, säger Skogforsks kommunikationschef Caroline Rothpfeffer.

Caroline Rothpfeffer, Skogforsk. Foto: Elin Fries/Bitzer

– Förväntningarna på skogen ökar snabbt till följd av klimatförändringen. Branschen ska ställa om till fossilfritt och då är skogen en viktig pusselbit. Träden växer allt bättre – samtidigt ökar risken för skador. Branschen har rekryteringsproblem och utvecklar självgående maskiner. Snart sagt allt digitaliseras – samtidigt som pandemin lär oss jobba på distans …

– Ja, det enda som är säkert är att inget blir sig riktigt likt igen, konstaterar Caroline Rothpfeffer. Men vi hoppas att deltagarna ska gå stärkta från den här konferensen, med ny energi och nya kunskaper som de kan använda i sin vardag. Vårt mål är att göra forskning till praktik!

Står Skogforsk för hela innehållet?

– Ja, i princip, säger Caroline Rothpfeffer. Men självklart har mycket kunskap tillkommit i nära samarbete med många andra forskande institutioner och i tilllämpningsprojekt nära användarna i branschen. I de inledande och avslutande blocken om skogen och samhället får vi också hjälp av till exempel en filosof och en statsvetare för att pejla omvärldens trender och förväntningar.

– Konferensen är helt digital och kommer sändas över nätet. Det enda du behöver är en internetuppkoppling och en högtalare så att du hör vad vi säger. Och så kan du chatta med forskarna och diskutera med andra deltagare. Hoppas vi ses den 12–16 april!

Program 12-16 april

– alla detaljer hittar du på www.skogforsk.se

Måndagen den 12 april

08.30–12.00. Skogsbrukets effektivitet & lönsamhet

Vi diskuterar effektivitet i alla dess former:ekonomisk effektivitet, effektivitet i naturvård och hänsyn liksom klimatarbete. Hur kan vi påverka utvecklingen? Kanske genom digitala planeringssystem, smartare teknik, bättre samarbeten och effektiv naturvård.

Skogens roll i samhället

Intresset för skogen och dess många värden har ökat de senaste åren. Parallellt med ökade förväntningar på att skogsråvara ska ersätta fossila produkter, ökar även förväntningarna på att skogen ska finnas där för rekreation, andra näringsgrenar och biologisk mångfald. Hur kommer vi se på skogen framöver, vad vill framtidens konsumenter ha? Och varför har debatten blivit så polariserad att vi inte kan se lösningarna?

 

Tisdagen den 13 april

08.30–10.00 Nästa generations plantor

Vi belyser varför skogsträdförädlingen är en central del i svenskt skogsbruk och vilka egenskaper som eftersträvas. Men för att ta vara på förädlingsvinsten gäller det också att rätt trädslag och rätt planta hamnar på rätt plats. Vi presenterar metoderna och verktygen för att lyckas.

10.30–12.00 Skapa värde i föryngringen

En lyckad föryngring ger nästa skogsgeneration en flygande start. Allt börjar med en noggrann planering och här kan vi ta hjälp av data från den tidigare trädgenerationen. Val av markberedningsmetod och hänsyn till vatten och naturvärden påverkar också framtidens skogar. Planteringens utförande är av största vikt. Men skogsvårdsentreprenörerna har det ändå tufft. Hur vänder vi den trenden?

Onsdagen den 14 april

08.30–12.00 Skogsskötsel och naturvård för en hållbar utveckling

En dag full av diskussioner, filmer, kunskap och verktyg gällande skogens tillväxt, biologisk mångfald, digitala hjälpmedel, viltskador, hänsyn till vatten, markvattenkartor, skötsel av vägrenen, utbytesprognoser och basvägsplanering. Skogsskötsel och allt som hör till, helt enkelt!

Torsdagen den 15 april

08.30–10.00 Effektivare skörd

Ny teknik för att öka värdet på råvaran presenteras, jämförs och diskuteras med avstamp i dagens skogsbruk. Vi presenterar digitaliseringens möjligheter i planeringen liksom organisationsutveckling och olika standarder för datahantering. Och så måste vi ju prata om skogsbilvägarna – en av skogsbrukets viktigaste tillgångar.

10.30–12.00 Effektiva och värdeskapande råvaruflöden

När vi ska maximera förädlingsgraden gäller det att ha koll på skogen från beståndsregister till industrins ”facit” i form av produktutfallet. Med dagens teknik kan vi prognosticera virkets egenskaper. Hur kan vi använda oss av den kunskapen? Skogsbränsle är en viktig komponent för att nå fossilfrihet. Genom rätt hantering kan energivärdet i bränslet bevaras. Utvecklingen av tyngre virkesfordon och välplacerade, smarta terminaler bidrar också till effektivare råvaruflöden och högre värde.

Fredagen den 16 april

08.30–12.00 Avstamp inför framtiden

Vi sammanfattar veckan och diskuterar innehållet. Sen blickar vi framåt! Vad har vi lärt oss, vad tar vi med oss och vad tar vi tag i nu?

 

 

Artikeln publicerades i Skogforsks tidning Vision nr 1 2021

Relaterade reportage

Världspremiär för fjärrstyrd virkeslastare

Hur går det med jämställdheten?

Drönare – framtidens planeringsteknik?

SKÖTSELCHEFERNA KOMMENTERAR: Planteras det för få plantor – och är ståndorts-anpassningen död ?

Rotröteresistenta granar - en möjlig framtid?

Spara miljö och miljoner

Autoplant – ny skogsvårdsteknik från grunden

Här läggs grunden för FyrO-plantagerna

Törskatedrabbat – går det att rädda?

Stora drönare – ett lyft? Men … i skogen går ju allt på diesel?

Aerodynamiska virkesfordon – en bra affär!

Räkna med osäkerhet

Förädlingsprogram ska lyfta rysk lärk

Hur ska nya FyrO-plantager designas för ett framtida klimat?

Stora drönare - ett lyft?

Färre bränder orsakas av maskiner

Redo för takeoff

Från provyta till storskalighet

3 projekt inom Adaptivt skogsbruk

Världsnaturfonden WWF: ”Det är inte modellen det är fel på”

”Vi behöver mer kunskap – det här är sättet att nå den”

Så ska skogen bli lönsammare - enligt Skogforsks intressenter

Den negativa lönsamhetstrenden fortsätter

Bättre fuktmätning med mikrovågor

Olika syn på rotröta mellan länderna

Rotröta slår ut en femtedel av tallplantorna

”Styrka att så många aktörer går ihop”

Föryngringsresultaten som chockade skogsbruket

Historisk satsning på föryngringsforskning

Räkna med frost

Hur går det med jämställdheten?

Invasiva taggbuskar kan ge smartare logistik

Ett steg närmare rotröteresistenta granar

Björk eller gran – vilket trädslag producerar mest?

Tallen växer bra på alla marker

Nu ska tallens överlägsenhet bevisas

Det klimatsmarta trädet- ger riskspridning på landskapsnivå

Industrins intresse för björken ökar

Det våras för björken!

Skärpta regler för grustäkter kan slå hårt

Vägkostnaderna når nya toppnivåer

Så ska skogen bli lönsammare

Det går bättre för skogsentreprenörerna – men de flesta andra branscher är lönsammare

Lång återhämtning efter torkstress

Räkna med frost

Konkret om vattenskydd vid dikesrensning

Klimatsmart att återväta bördiga torvmarker

Dikesrensning kan öka tillväxten

Skördardata ska ge aktuella skogsbruksplaner

Sämre lönsamhet i spåren av klimatförändringarna

169 miljoner till återvätning

Skördardata- ska ge aktuella skogsbruksplaner

Drönare - framtidens planeringsteknik?

Skärpta regler för grustäkter – kan slå hårt mot skogens logistik och lönsamhet

Det våras för björken!

Industrins intresse för björken ökar

Det klimatsmarta trädet – ger riskspridning på landskapsnivå

Genväg till snabbare björkar

Björken ger mer mångfald – och mindre risk

Det stora vansinnet i Vårdnäs

Älgbetad björk blir svampodling

Tallen växer bra på alla marker

Nu ska tallens överlägsenhet bevisas

Maximera virkesvärdet – minimera transporterna

Nya begränsningar utan logik?

Samhällsnytta,klimat eller rationalisering … Vad väger TYNGST?

Lättare att vara tung i norr

Nya begränsningar utan logik?

Kan logistikaptering öka förädlingsvärdet?

Smartare redovisning av miljöcertifieringen?

”Aspen” vann Publishingpriset 2020

Hon fightas för asken

Vem äger skogens data?

Så tycker branschen!

20 miljoner till självgående föryngringsmaskin

Samhällsnytta, klimat eller rationalisering ... Vad väger tyngst?

Lättare att vara tung i norr

Åkerierna som satsar STORT

Bättre beslutsstöd – mer röjning?

Bästa avlägg + bästa basväg = Nya Bestway

Röjningsberget - så ska det kapas

Robotskotaren – nu kör den själv!

Så maxar du tillväxten

Naturvårdande skötsel = win-win

Kan öka nyttan: Nytt sätt att redovisa certifieringen?

Bästa avlägg + bästa basväg = Nya Bestway

Innovation revolutionerar planeringen

Robotskotaren – nu kör den själv!

Naturvårdande skötsel = win-win

Nu blir naturhänsynen digital

Innovation revolutionerar planeringen

10 år av sjunkande lönsamhet: Klimatskadorna nya sänket

Vital åldring tas in på sjukhus

”Kulturkrock när kostnadsjakt blir intäktsjakt”

10 år av sjunkande lönsamhet - klimatskadorna är nya sänket

Hur ska skogen bli lönsammare?

Nu avgörs drivarens öde - champagne eller gravöl?

Så tycker branschen om drivarens framtid

Så trodde vi om 2020 … och så blev det

Talldöden

”Lita inte blint på brandriskindex”

10 resultat som gjort skillnad

Markägare tycker till om markberedning

”Teamkänslan på väg tillbaka”

Dialogen lika viktig som direktivet

Nya beslutsstöd kan minska trafikfaran

Hur slår de låga plant- och stamantalen?

Dåliga föryngringar: Vad händer med tillväxten?

Haveriutredningen som skrämmer: Svenska ungskogarna i uselt skick

Hur säkrar vi överlevnaden?

Livscykelanalys gör klimatvalet enklare

Framtidens förarplats - hur ser den ut?

60% av plantorna kvar efter röjning

Vart tar alla plantor vägen?

Kulturförändring kan höja tillväxten med 40 procent

Nu kan träden träden positioneras – öppnar för nya möjligheter

Här bärgas rekordskörden

Bättre skogsföryngring ska höja tillväxten med 40 %

Kan skogen mildra de ungas framtidsoro?

Skogsutredningen: ”Ingen motsättning mellan produktion och hänsyn”

FILMPREMIÄR: Död ved – full av liv

”Plantera mera”

Skogsbruk på el – ingen omöjlighet

Grotens återkomst?

Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Markberedning ger hög tillväxt – länge!

Så ska medlemmarnas skog växa bättre

Tillväxtrapporten för LRF Skogsägarna: Startskottet för kraftsamling skog

”Skogsträdförädling är viktigast”

”Skogen är slut!”

Tillväxtpriset – en fråga om ambition och mix

ANALYS: Sveaskogs tillväxtsatsning – så blev utfallet

Död ved – full av liv

Nya avgifter på virkesupplag

FRAMTIDSSPANING: Skogsbruk på el – ingen omöjlighet

GROTens återkomst?

NS-bestånd – en möjlig råvarubank: Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Revolutionerande resultat: Markberedning ger hög tillväxt – länge!

”Plantera mera”

Så ska medlemmarnas skog växa bättre

”Skogsträdförädling är viktigast”

Ökad tillväxt – enklare i teorin

”Väggen” – fullt genomförbar eller helt omöjlig?

Tillväxtpotentialen – ett smörgåsbord!

Trycket ökar på skogen

”Skogen är slut!”

”Jättelyckat – nu rullar vi ut det här!”

Skogsbruksindex vänder uppåt – men hur länge?

Tufft för skogsvården

2018 – ett svettigt år för skogsbruket