Stora drönare – ett lyft? Men … i skogen går ju allt på diesel?

I skogsbruket går allt på diesel idag. Inte ens batterisågar har slagit igenom i proffsdelen av branschen. Men AirForestry ser det ändå som självklart att jobba med el.

– Vår vision är att drönarna kopplas ihop med den nya infrastruktur som skogsbruket behöver bygga upp om man vill ställa om och driva sina operativa enheter med batterier, säger Mauritz Andersson, som är teknikchef vid AirForestry. Elmotorer och batterier är dessutom relativt enkla komponenter med hög robusthet och väldigt hög verkningsgrad – det möjliggör skalbar laddning i fält.

Skogsgödsling och askåterföring – Skogstekniska klustret och Nordluft

Systemet har utvecklats och testats för skogsgödsling under förra året. Även askåterföring är aktuellt, berättar Nordlufts vd Elof Winroth:

– Drönare är ju flygande robotar. Alla enklare processer är de utmärkta för. Det blir mer komplicerat om lastning ska automatiseras eller om drönaren autonomt ska navigera nära terrängen – men fullt möjligt.

ILLUSTRATION: NORDLUFT

Men just nu är Elof Winroth frustrerad över myndigheternas hantering av det nya EU-gemensamma regelverket för drönarflygningar.

– Här finns verkligen en chans att gynna Sveriges innovationskraft, men vi saknar raka svar från Transportstyrelsen om vad reglerna tillåter och inte.

3 andra drönarprojekt i skogen:

FOTO: ACC

Släckning av skogsbränder – ACC Systems

ACC Systems finns i Åtvidaberg och har byggt en av de största civila drönarna i världen: ThunderWasp. Den drivs med jetmotor och man har testat att flyga den med en så kallad bambi bucket – en hink för släckning.

– De här drönarna kan absolut finnas på plats i skogslandskapet för att jobba med allt från tunga lyft i vindkraftparkerna till byggprojekt och olika skogsapplikationer, menar företagets vd Claes Drougge. Jag tänker mig liknande avtal som helikopterfirmorna har med inställelsetider för brandbekämpning vid behov. Drönarna kan även flyga på natten, när flygplan och helikoptrar står på marken. Däremot är jag tveksam till eldrift, det blir snabbt för korta tider för högt tekniskt utnyttjande, tror jag. Det blir ändå en klimatvinst med drönarstöd om annars mer skog går upp i rök.

Planttransporter – Holmen Skog AB och Nordluft

– Att bära plant är en fysiskt krävande del av planteringsarbetet som vi vill minimera, säger Sara Nilsson, som är verksamhetsutvecklare vid Holmen Skog AB. Vi behöver lägga energi på att plantera skog, inte på att flytta plantor. Man ska inte behöva kunna bära tunga bördor för att kunna plantera.

Även här är det Nordluft som står för drönartekniken. Projektet är en fristående del av projektet Autoplant, där tanken är att drönaren ska kunna lossa plantor till en självgående planteringsmaskin.

– Vi siktar på ett första test med en prototyp i april–maj, där vi lastar drönaren manuellt men där lasten lossas automatiskt ute på hygget, säger Sara Nilsson.

Relaterade reportage

Världspremiär för fjärrstyrd virkeslastare

Hur går det med jämställdheten?

Drönare – framtidens planeringsteknik?

SKÖTSELCHEFERNA KOMMENTERAR: Planteras det för få plantor – och är ståndorts-anpassningen död ?

Rotröteresistenta granar - en möjlig framtid?

Spara miljö och miljoner

Autoplant – ny skogsvårdsteknik från grunden

Här läggs grunden för FyrO-plantagerna

Törskatedrabbat – går det att rädda?

Aerodynamiska virkesfordon – en bra affär!

Räkna med osäkerhet

Förädlingsprogram ska lyfta rysk lärk

Hur ska nya FyrO-plantager designas för ett framtida klimat?

Stora drönare - ett lyft?

Färre bränder orsakas av maskiner

Redo för takeoff

Från provyta till storskalighet

3 projekt inom Adaptivt skogsbruk

Världsnaturfonden WWF: ”Det är inte modellen det är fel på”

”Vi behöver mer kunskap – det här är sättet att nå den”

Så ska skogen bli lönsammare - enligt Skogforsks intressenter

Den negativa lönsamhetstrenden fortsätter

Bättre fuktmätning med mikrovågor

Olika syn på rotröta mellan länderna

Rotröta slår ut en femtedel av tallplantorna

”Styrka att så många aktörer går ihop”

Föryngringsresultaten som chockade skogsbruket

Historisk satsning på föryngringsforskning

Räkna med frost

Hur går det med jämställdheten?

Invasiva taggbuskar kan ge smartare logistik

Ett steg närmare rotröteresistenta granar

Björk eller gran – vilket trädslag producerar mest?

Tallen växer bra på alla marker

Nu ska tallens överlägsenhet bevisas

Det klimatsmarta trädet- ger riskspridning på landskapsnivå

Industrins intresse för björken ökar

Det våras för björken!

Skärpta regler för grustäkter kan slå hårt

Vägkostnaderna når nya toppnivåer

Så ska skogen bli lönsammare

Det går bättre för skogsentreprenörerna – men de flesta andra branscher är lönsammare

Lång återhämtning efter torkstress

Räkna med frost

Konkret om vattenskydd vid dikesrensning

Klimatsmart att återväta bördiga torvmarker

Dikesrensning kan öka tillväxten

Skördardata ska ge aktuella skogsbruksplaner

Sämre lönsamhet i spåren av klimatförändringarna

169 miljoner till återvätning

Skördardata- ska ge aktuella skogsbruksplaner

Drönare - framtidens planeringsteknik?

Skärpta regler för grustäkter – kan slå hårt mot skogens logistik och lönsamhet

Det våras för björken!

Industrins intresse för björken ökar

Det klimatsmarta trädet – ger riskspridning på landskapsnivå

Genväg till snabbare björkar

Björken ger mer mångfald – och mindre risk

Det stora vansinnet i Vårdnäs

Älgbetad björk blir svampodling

Tallen växer bra på alla marker

Nu ska tallens överlägsenhet bevisas

Maximera virkesvärdet – minimera transporterna

Nya begränsningar utan logik?

Samhällsnytta,klimat eller rationalisering … Vad väger TYNGST?

Lättare att vara tung i norr

BRYTNINGSTID

Nya begränsningar utan logik?

Kan logistikaptering öka förädlingsvärdet?

Smartare redovisning av miljöcertifieringen?

”Aspen” vann Publishingpriset 2020

Hon fightas för asken

Vem äger skogens data?

Så tycker branschen!

20 miljoner till självgående föryngringsmaskin

Samhällsnytta, klimat eller rationalisering ... Vad väger tyngst?

Lättare att vara tung i norr

Åkerierna som satsar STORT

Bättre beslutsstöd – mer röjning?

Bästa avlägg + bästa basväg = Nya Bestway

Röjningsberget - så ska det kapas

Robotskotaren – nu kör den själv!

Så maxar du tillväxten

Naturvårdande skötsel = win-win

Kan öka nyttan: Nytt sätt att redovisa certifieringen?

Bästa avlägg + bästa basväg = Nya Bestway

Innovation revolutionerar planeringen

Robotskotaren – nu kör den själv!

Naturvårdande skötsel = win-win

Nu blir naturhänsynen digital

Innovation revolutionerar planeringen

10 år av sjunkande lönsamhet: Klimatskadorna nya sänket

Vital åldring tas in på sjukhus

”Kulturkrock när kostnadsjakt blir intäktsjakt”

10 år av sjunkande lönsamhet - klimatskadorna är nya sänket

Hur ska skogen bli lönsammare?

Nu avgörs drivarens öde - champagne eller gravöl?

Så tycker branschen om drivarens framtid

Så trodde vi om 2020 … och så blev det

Talldöden

”Lita inte blint på brandriskindex”

10 resultat som gjort skillnad

Markägare tycker till om markberedning

”Teamkänslan på väg tillbaka”

Dialogen lika viktig som direktivet

Nya beslutsstöd kan minska trafikfaran

Hur slår de låga plant- och stamantalen?

Dåliga föryngringar: Vad händer med tillväxten?

Haveriutredningen som skrämmer: Svenska ungskogarna i uselt skick

Hur säkrar vi överlevnaden?

Livscykelanalys gör klimatvalet enklare

Framtidens förarplats - hur ser den ut?

60% av plantorna kvar efter röjning

Vart tar alla plantor vägen?

Kulturförändring kan höja tillväxten med 40 procent

Nu kan träden träden positioneras – öppnar för nya möjligheter

Här bärgas rekordskörden

Bättre skogsföryngring ska höja tillväxten med 40 %

Kan skogen mildra de ungas framtidsoro?

Skogsutredningen: ”Ingen motsättning mellan produktion och hänsyn”

FILMPREMIÄR: Död ved – full av liv

”Plantera mera”

Skogsbruk på el – ingen omöjlighet

Grotens återkomst?

Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Markberedning ger hög tillväxt – länge!

Så ska medlemmarnas skog växa bättre

Tillväxtrapporten för LRF Skogsägarna: Startskottet för kraftsamling skog

”Skogsträdförädling är viktigast”

”Skogen är slut!”

Tillväxtpriset – en fråga om ambition och mix

ANALYS: Sveaskogs tillväxtsatsning – så blev utfallet

Död ved – full av liv

Nya avgifter på virkesupplag

FRAMTIDSSPANING: Skogsbruk på el – ingen omöjlighet

GROTens återkomst?

NS-bestånd – en möjlig råvarubank: Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Revolutionerande resultat: Markberedning ger hög tillväxt – länge!

”Plantera mera”

Så ska medlemmarnas skog växa bättre

”Skogsträdförädling är viktigast”

Ökad tillväxt – enklare i teorin

”Väggen” – fullt genomförbar eller helt omöjlig?

Tillväxtpotentialen – ett smörgåsbord!

Trycket ökar på skogen

”Skogen är slut!”

”Jättelyckat – nu rullar vi ut det här!”

Skogsbruksindex vänder uppåt – men hur länge?

Tufft för skogsvården

2018 – ett svettigt år för skogsbruket