I Norge har man testat att livesända förarutbildningar med goda resultat. Nu undersöks möjligheterna i Sverige.

Testar livestreaming från hytten

I vilken ordning ska stammarna fällas, hur ska sortimenten placeras, hur ska skotarlasset byggas upp – och hur placerar man maskinen rätt vid fällning och upparbetning? Tidigare har Skogforsk hängt med i hytten för att instruera förare, men nu blir det på distans … via live-kamera!

Text och foto: ELIN FRIES/Bitzer 

I och med pandemin har Skogforsks fysiska maskinförarutbildningar legat på is. För instruktören Anders Mörk har det inneburit få utbildningstillfällen, men också färre mil i bil.

– Att gå över på digitala utbildningar känns helt rätt i tiden, inte minst miljömässigt, och under pandemin började vi fundera på hur vi kan ha livestreamade maskinutbildningar, säger han. Kamerautrustning kommer att sättas på maskinhytten samt i förarens panna.

Anders Mörk ser flera möjliga användare: metodinstruktörer, naturbruksgymnasier samt maskinutvecklare. Nu vill han och kollegan Martin Englund starta ett pilotprojekt för att utvärdera tekniken. För ett naturbruksgymnasium skulle ett livestreamsystem kunna innebära att en lärare jobbar parallellt med 2–3 elever.

– Om en elev ställs inför ett problem är det också möjligt att spela in situationen för att diskutera olika lösningar med läraren i efterhand, säger Anders Mörk.

För maskinutvecklarna kan det bli ett ytterligare hjälpmedel för att utbilda kunder vid köpet av en ny maskin. I dag ingår som regel ett par dagars utbildning på plats för att ställa in och lära sig allt om den nya dyrgripen. Därefter kan maskinutvecklaren koppla upp sig på distans till datorsystemet.

– I dag finns ingen möjlighet att få en bra bild av hur det ser ut, till exempel om ett aggregat är felinställt eller inte. Så det skulle kunna bli ett viktigt kompletterande hjälpmedel, säger Anders Mörk.

 

Relaterade reportage

Räkna med frost

Hur går det med jämställdheten?

Invasiva taggbuskar kan ge smartare logistik

Ett steg närmare rotröteresistenta granar

Björk eller gran – vilket trädslag producerar mest?

Tallen växer bra på alla marker

Nu ska tallens överlägsenhet bevisas

Det klimatsmarta trädet- ger riskspridning på landskapsnivå

Industrins intresse för björken ökar

Det våras för björken!

Skärpta regler för grustäkter kan slå hårt

Skördardata- ska ge aktuella skogsbruksplaner

Drönare - framtidens planeringsteknik?

Maximera virkesvärdet – minimera transporterna

Nya begränsningar utan logik?

Samhällsnytta,klimat eller rationalisering … Vad väger TYNGST?

Lättare att vara tung i norr

Smartare redovisning av miljöcertifieringen?

”Aspen” vann Publishingpriset 2020

Röjningsberget - så ska det kapas

Bästa avlägg + bästa basväg = Nya Bestway

Robotskotaren – nu kör den själv!

Naturvårdande skötsel = win-win

Nu blir naturhänsynen digital

Vital åldring tas in på sjukhus

”Kulturkrock när kostnadsjakt blir intäktsjakt”

10 år av sjunkande lönsamhet - klimatskadorna är nya sänket

Hur ska skogen bli lönsammare?

Nu avgörs drivarens öde - champagne eller gravöl?

Så tycker branschen om drivarens framtid

Bättre skogsföryngring ska höja tillväxten med 40 %

Kan skogen mildra de ungas framtidsoro?

Skogsutredningen: ”Ingen motsättning mellan produktion och hänsyn”

FILMPREMIÄR: Död ved – full av liv

”Plantera mera”

Skogsbruk på el – ingen omöjlighet

Grotens återkomst?

Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Markberedning ger hög tillväxt – länge!

Så ska medlemmarnas skog växa bättre

Tillväxtrapporten för LRF Skogsägarna: Startskottet för kraftsamling skog

”Skogsträdförädling är viktigast”

”Skogen är slut!”

Tillväxtpriset – en fråga om ambition och mix

ANALYS: Sveaskogs tillväxtsatsning – så blev utfallet