Tillväxtpriset – en fråga om ambition och mix

Vad kostar det att höja tillväxten – och hur gör man det på ett kostnadseffektivt sätt? Rolf Björheden vid Skogforsk har analyserat vad olika investeringsnivåer ger i förväntad tillväxt.

Rolf Björheden, Skogforsk. Foto: Sverker Johansson, Bitzer.

Text: ELIN FRIES och SVERKER JOHANSSON, Bitzer  

– Kalkylerna baseras på Skogforsks tillväxtanalys av Sveaskog från 2011 och den åtgärdsmix som föreslogs där, men de generella slutsatserna är applicerbara även på andra skogsinnehav, menar Rolf Björheden. 

Att investera 20 procent mer i dagens skogsvård, med samma åtgärdsmix* men med högre ambition och kvalitet än idag (scenariot Plus 20) ger fem procent högre tillväxt, bland annat genom att höja planteringsandelen. Att optimera insatserna till de åtgärder som ger bäst utdelning (Plus 20 opt) ger 15 procent högre tillväxt. Det kan till exempel vara flytta investeringar i gödsling 20 – 30 år före slutavverkning till att bara använda särplockat material i planteringarna. 

– Den korta versionen är att om vi höjer skogsvårdskostnaden med 20 procent så ger det kanske i praktiken 10 procent högre tillväxt. En sådan satsning medför en direkt kostnad på cirka 65–70 kr per extra kubikmeter. Virkespriserna måste med andra ord falla rejält för att det inte ska vara lönsamt, säger Rolf Björheden.  

* Alla skogsvårdsåtgärder som föreslås i kalkylerna är lönsamma vid 2,5 procent räntekrav. Olönsamma åtgärder räknades ej med.  

Läs mer: analysen bygger på rapporten ”Lönsamma åtgärder för ökad tillväxt på Sveaskogs marker” av Johan Sonesson och Ola Rosvall. Du hittar den på www.skogforsk.se  

Skogforsks sex scenarier:

  • ”Mini”: skogsvårdslagens minimikrav. 
  • BaU”: som referensvärde användes business as usual, BaU, det vill säga nuvarande skogsskötselåtgärder och investeringsnivå. 
  • ”Plus 20”: samma typ av skogsvårdsåtgärder som i dag men 20 procent högre kostnader för högre kvalitet i åtgärderna. 
  • ”Plus 20 opt”: 20 procent högre kostnader men att göra de skogsvårdsåtgärder som ger bäst utdelning enligt senaste forskning.
  •  ”Max svl”: Utför alla tillväxtåtgärder som skogsvårdslagen tillåter på alla lämpliga marker. 
  • ”outlaw”: Maximal tillväxtsatsning utan hänsyn till lagkrav eller certifiering (omfattande satsningar på främmande trädslag och gransticklingar 

Artikeln publicerades i Skogforsks tidning Vision nr 4 2019

2020-01-08

Relaterade reportage

Räkna med frost

Hur går det med jämställdheten?

Invasiva taggbuskar kan ge smartare logistik

Ett steg närmare rotröteresistenta granar

Björk eller gran – vilket trädslag producerar mest?

Tallen växer bra på alla marker

Nu ska tallens överlägsenhet bevisas

Det klimatsmarta trädet- ger riskspridning på landskapsnivå

Industrins intresse för björken ökar

Det våras för björken!

Skärpta regler för grustäkter kan slå hårt

Skördardata- ska ge aktuella skogsbruksplaner

Drönare - framtidens planeringsteknik?

Maximera virkesvärdet – minimera transporterna

Nya begränsningar utan logik?

Samhällsnytta,klimat eller rationalisering … Vad väger TYNGST?

Lättare att vara tung i norr

Smartare redovisning av miljöcertifieringen?

”Aspen” vann Publishingpriset 2020

Röjningsberget - så ska det kapas

Bästa avlägg + bästa basväg = Nya Bestway

Robotskotaren – nu kör den själv!

Naturvårdande skötsel = win-win

Nu blir naturhänsynen digital

Vital åldring tas in på sjukhus

”Kulturkrock när kostnadsjakt blir intäktsjakt”

10 år av sjunkande lönsamhet - klimatskadorna är nya sänket

Hur ska skogen bli lönsammare?

Nu avgörs drivarens öde - champagne eller gravöl?

Så tycker branschen om drivarens framtid

Bättre skogsföryngring ska höja tillväxten med 40 %

Kan skogen mildra de ungas framtidsoro?

Skogsutredningen: ”Ingen motsättning mellan produktion och hänsyn”

FILMPREMIÄR: Död ved – full av liv

”Plantera mera”

Skogsbruk på el – ingen omöjlighet

Grotens återkomst?

Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Markberedning ger hög tillväxt – länge!

Så ska medlemmarnas skog växa bättre

Tillväxtrapporten för LRF Skogsägarna: Startskottet för kraftsamling skog

”Skogsträdförädling är viktigast”

”Skogen är slut!”

ANALYS: Sveaskogs tillväxtsatsning – så blev utfallet