Tillväxtrapporten för LRF Skogsägarna: Startskottet för kraftsamling skog

LRF Skogsägarna var den tredje organisationen som fick en tillväxtrapport av Skogforsk under 00-talet. Till skillnad från Holmen och Sveaskog äger man ingen egen skog, utan har arbetat med frågan på ett helt annat sätt. 

Text: ELIN FRIES elin.fries@bitzer.swace.se

Marianne Eriksson, projektledare för Kraftsamling Skog som pågick 2007-2010. Foto: LRF Skogsägarna

Kraftsamling Skog är den största studiekampanjen som bedrivits inom skogsägarrörelsen. Projektet startade efter Skogforsks tillväxtrapport. Syftet var att öka tillväxten med 20 procent på 50–100 års sikt. 

– Kraftsamling Skog låg rätt i tiden, det fanns ett stort uppdämt behov av att få prata skogsskötsel bland skogsägarna, säger Marianne Eriksson, som var nationell projektledare för projektet som pågick 2007–2010. 73 000 privata skogsägare deltog i satsningen. Marianne Eriksson tror att en framgångsfaktor var att erbjuda studieformer som motiverar och passar olika skogsägare, och beskriver det som ett smörgåsbord av aktiviteter. 

– Vanliga kurser, skogsdagar, skogskvällar, seminarier och studiecirklar gick bäst, konstaterar hon. 

I Kraftsamling Skog samverkade skogsägarföreningarna och LRF Skogs-ägarna. En central del i projektet var de så kallade demonstrationsgårdarna. De drevs av engagerade medlemmar med stort intresse av aktiv skogsskötsel som andra skogsägare kunde besöka för tips och inspiration. Måluppfyllelsen? Svårt att säga. Röjningen ökade marginellt. Andelen skogsägare med skogsbruksplan ökade med 17 procent – och det är åtminstone ett viktigt verktyg för tillväxtsatsningar. 

Tycker du att det behövs en ny tillväxtkampanj?

 – Jag har många års erfarenhet av utbildningskampanjer och jag upplever att det skapar kunskap, samhörighet och stolthet hos skogsägare. Jag tror det är läge för en ny stor studiekampanj, det blir ett lyft varje gång och det har dessutom tillkommit många nya skogsägare, säger Marianne Eriksson.    

Artikeln publicerades i Skogforsks tidning Vision nr 4 2019

2020-01-27

Relaterade reportage

Räkna med frost

Hur går det med jämställdheten?

Invasiva taggbuskar kan ge smartare logistik

Ett steg närmare rotröteresistenta granar

Björk eller gran – vilket trädslag producerar mest?

Tallen växer bra på alla marker

Nu ska tallens överlägsenhet bevisas

Det klimatsmarta trädet- ger riskspridning på landskapsnivå

Industrins intresse för björken ökar

Det våras för björken!

Skärpta regler för grustäkter kan slå hårt

Skördardata- ska ge aktuella skogsbruksplaner

Drönare - framtidens planeringsteknik?

Maximera virkesvärdet – minimera transporterna

Nya begränsningar utan logik?

Samhällsnytta,klimat eller rationalisering … Vad väger TYNGST?

Lättare att vara tung i norr

Smartare redovisning av miljöcertifieringen?

”Aspen” vann Publishingpriset 2020

Röjningsberget - så ska det kapas

Bästa avlägg + bästa basväg = Nya Bestway

Robotskotaren – nu kör den själv!

Naturvårdande skötsel = win-win

Nu blir naturhänsynen digital

Vital åldring tas in på sjukhus

”Kulturkrock när kostnadsjakt blir intäktsjakt”

10 år av sjunkande lönsamhet - klimatskadorna är nya sänket

Hur ska skogen bli lönsammare?

Nu avgörs drivarens öde - champagne eller gravöl?

Så tycker branschen om drivarens framtid

Bättre skogsföryngring ska höja tillväxten med 40 %

Kan skogen mildra de ungas framtidsoro?

Skogsutredningen: ”Ingen motsättning mellan produktion och hänsyn”

FILMPREMIÄR: Död ved – full av liv

”Plantera mera”

Skogsbruk på el – ingen omöjlighet

Grotens återkomst?

Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Markberedning ger hög tillväxt – länge!

Så ska medlemmarnas skog växa bättre

”Skogsträdförädling är viktigast”

”Skogen är slut!”

Tillväxtpriset – en fråga om ambition och mix

ANALYS: Sveaskogs tillväxtsatsning – så blev utfallet