Vital åldring tas in på sjukhus

Världens äldsta gran, old Tjikko från Fulufjället kommer möta framtida besökare på Malmö sjukhus. Skogforsk har bistått med kloning.

– För oss handlar verket mycket om beroendeförhållanden: om att göra världens äldsta träd beroende av sjukhusets ekologi, och sjukhuset till del av trädets ekologi, säger konstnärerna bakom idén, Simon Goldin och Jakob Senneby. Illustration: Joanna Zawieja och Zander Auerbach

Text: ELIN FRIES/BITZER

För att ha vuxit på en och samma plats 9 550 år väntar några minst sagt omtumlande år för den berömda gamla granen Old Tjikko. Eller åtminstone för en klon av granen. När Malmös nya sjukhusområde invigs våren 2025 väntas en klon av Old Tjikko välkomna de nya besökarna i en specialbyggd ”trädkammare” som ska efterlikna dess ursprungliga klimat.

Vanligtvis förökar sig granar med frön, men det sker även vegetativ förökning. I Old Tjikkos fall är det förmodligen de tjocka snötäckena som tyngt ned trädet så pass mycket att de lägre sittande grenarna slagit rot och vuxit upp till nya träd med identisk DNA-uppsättning.

Konstnärerna Simon Goldin och Jakob Senneby, som står bakom verket, berättar att idén föddes efter att Jakobs kroniska sjukdom MS de senaste åren tagit allt större plats i såväl relationen som konstnärskapet.

– Beroenderelationer och frågor kring omvårdnad har blivit allt mer angelägna för oss. Därför tyckte vi det var särskilt spännande att få skissa på ett uppdrag för ett sjukhus, och visste från start att vi ville föreslå något som också innefattade ett element av omvård, säger Jakob Senneby.

Första gången de kom i kontakt med Old Tjikko var för ett drygt decennium sedan och för konstnärerna väckte idén om att ett träd levt genom hela holocen nyfikenhet.

– Nu föll plötsligt bitarna på plats. Vi skulle ”lägga in” världens äldsta träd på sjukhuset! säger Simon Goldin.

Efter att länsstyrelsen i Dalarna gett dispens begav sig konstnärerna tillsammans med Skogforsks fälttekniker Thomas Hjerpe och Mats Eriksson för att samla in ris från den gamla granen i början av december 2019. Under de kommande åren kommer Skogforsk ansvara för att ta fram minst en livsduglig klon. I en första fas ympas ris och kvistar från Old Tjikko på ett annat träd. Men för att få en hel klon, inklusive rötter, kommer en stickling tas från det ympade trädet under sin juvenila fas (inom första fem åren efter lyckad ympning).

– Samarbetet med Skogforsk har varit fantastiskt! Vi hade aldrig kunnat göra det här projektet utan Andreas Helmersson och de andra på Skogforsk. Det är tack vare honom vi har en tydlig idé om hur kloningen av Old Tjikko kan tänkas gå till. Han leder processen med entusiasm och professionalitet och vi känner att vi är i de bästa av händer, säger Jakob Senneby.

 


Artikeln publicerades i Skogforsks tidning Vision 3/2020.

Relaterade reportage

Räkna med frost

Hur går det med jämställdheten?

Invasiva taggbuskar kan ge smartare logistik

Ett steg närmare rotröteresistenta granar

Björk eller gran – vilket trädslag producerar mest?

Tallen växer bra på alla marker

Nu ska tallens överlägsenhet bevisas

Det klimatsmarta trädet- ger riskspridning på landskapsnivå

Industrins intresse för björken ökar

Det våras för björken!

Skärpta regler för grustäkter kan slå hårt

Skördardata- ska ge aktuella skogsbruksplaner

Drönare - framtidens planeringsteknik?

Maximera virkesvärdet – minimera transporterna

Nya begränsningar utan logik?

Samhällsnytta,klimat eller rationalisering … Vad väger TYNGST?

Lättare att vara tung i norr

Smartare redovisning av miljöcertifieringen?

”Aspen” vann Publishingpriset 2020

Röjningsberget - så ska det kapas

Bästa avlägg + bästa basväg = Nya Bestway

Robotskotaren – nu kör den själv!

Naturvårdande skötsel = win-win

Nu blir naturhänsynen digital

”Kulturkrock när kostnadsjakt blir intäktsjakt”

10 år av sjunkande lönsamhet - klimatskadorna är nya sänket

Hur ska skogen bli lönsammare?

Nu avgörs drivarens öde - champagne eller gravöl?

Så tycker branschen om drivarens framtid

Bättre skogsföryngring ska höja tillväxten med 40 %

Kan skogen mildra de ungas framtidsoro?

Skogsutredningen: ”Ingen motsättning mellan produktion och hänsyn”

FILMPREMIÄR: Död ved – full av liv

”Plantera mera”

Skogsbruk på el – ingen omöjlighet

Grotens återkomst?

Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Markberedning ger hög tillväxt – länge!

Så ska medlemmarnas skog växa bättre

Tillväxtrapporten för LRF Skogsägarna: Startskottet för kraftsamling skog

”Skogsträdförädling är viktigast”

”Skogen är slut!”

Tillväxtpriset – en fråga om ambition och mix

ANALYS: Sveaskogs tillväxtsatsning – så blev utfallet