Öppna meny Sök

Poppel + skogsmark = snart sant?

Att plantera poppel i skogen har länge varit dödsdömt. Men nu kan forskare ha knäckt gåtan till varför det snabbväxande trädslaget självdör – samt ha två lösningar.


Poppel och hybridasp är några av de mest kommersiellt lovande snabbväxande trädslagen i Sverige. Forskarna Lars Rytter, Skogforsk och Henrik Böhlenius, SLU menar att en sak är viktigare än någon annan.
– Det allra viktigaste för etablering av snabbväxande lövträd på åkermark är att få bort gräset. Man kan inte vänta och se. Jag brukar säga att få bort gräset är nyckeln till framgång, säger Henrik Böhlenius, poppelforskare vid SLU.

Text och foto: Elin Fries.


Nu kan poppel snart flytta in på skogsmarken. Tidigare har det högproducerande trädslaget fått hålla sig på jordbruksmarken på grund av sin ovilja att växa i sura förhållanden. Vid lägre pH frigörs aluminium, som i större mängder är giftigt för växter.
– Poppel har, till skillnad mot svensk tall och gran troligen inte evolverat skyddsmekanismer, för att skydda sig från aluminium men det finns stora skillnader mellan poppelarter och kloner, säger Henrik Böhlenius.

För att lösa dilemmat arbetar forskarna med två huvudspår.

1. Högre pH i livsmiljön.Bort med humus och tillför basiska ämnen. I fältförsök placerades aska och kalk ut efter markberedning, och rördes sedan om. Preliminära resultat har indikerat att kombinationen av gödsling, kalk och aska är lovande. Nästa steg för forskarna blir att undersöka olika metoder för spridandet av kalk eller aska. Kanske räcker det exempelvis med kalkning/ aska på ytan eller precis i planteringspunkten?

2. Motståndskraftiga plantor. En annan, mer långsiktig lösning, är att hitta poppelkloner som är mer motståndskraftiga mot aluminium.Även om medelpoppeln skyr låga pH har forskare upptäckt en stor skillnad mellan olika individer. I ett stort samarbetsprojekt mellan SLU och Skogforsk som finansieras av Parterskap Alnarp utvecklas nu en metod att kunna screena tio tusentalsplantor för att hitta variationer


Läs mer om de senaste forskningsnyheterna om de snabbväxande trädslagen poppel och asp:
PÅGÅENDE FORSKNING: NÄR SLUTAR HYBRIDASPEN ATT VÄXA?

Reportaget publicerades i Skogforsks tidning Vision3/2019

2019-11-04