Öppna meny Sök

Test på Mellanskog ger mersmak

Niklas Fogdestam, är virkesområdeschef för Mellanskog i Västmanland och har som medlem i ESG tagit på sig att testa modellen. Vi kollade erfarenheter med honom och entreprenören Andreas Andersson i Sala efter 1,5 års erfarenhet av husmodellen.  

Text och foto: SVERKER JOHANSSON sverker@bitzer.se  

Niklas Fogdestam, Mellanskog:

  – Vi har testat modellen vid flera förhandlingsomgångar med våra skogsentreprenörer. Jag är väldigt nöjd och övertygad om att den bidrar till en bättre diskussion. Jag har även presenterat den för alla produktionsledare inom Mellanskog. Jag tror stenhårt på den här modellen – den visar mycket av den princip om hur samarbete bör fungera som har drivit mig under hela mitt arbetsliv. Jag tänkte på det senast häromdagen när jag såg en bild från vårt julbord med våra tio tjänstepersoner tillsammans med närmare hundra entreprenörer och maskinförare…det är liksom ingen tvekan om att samspelet mellan oss måste fungera! 

  – Vi strävar samtidigt efter att bli bättre ledare för vår egen personal, och i min roll får jag naturligtvis också sådan utbildning. Efter tre ledarutbildningar på lika många år bekräftar husmodellen både det jag lärt mig och mina egna grundläggande idéer. Huset är också en begriplig bild. Byt ut några ord så passar den lika bra för internt utvecklingsarbete.    – Från början hade husfiguren ett hjärta på taket. Det var egentligen bra – det handlar mycket om att skapa en så förtroendefull relation som möjligt. Man behöver inte direkt vara kompisar, men affärssamarbetet måste kännas tryggt för bägge för att kunna utvecklas.

Andreas Andersson, Salbohed Skog AB: 

– Jag har varit på samma område sedan 1995 och har sett tjänstemännen komma och gå. Niklas (Fogdestam, reds anm.) som har kommit nu gillar att diskutera. På ett ordnat sätt. Med huset vill han illustrera hur vårt samarbete ser ut och hur långt vi har kommit. Vi har använt modellen några gånger och jag tycker väl att den är bra. Dels är det en måttstock på hur vår affärsrelation är byggd, men det är också bra att se modellen framför sig så att vi inte glömmer några delar. OK, vi kanske inte är bland molnen, men åtminstone vid takfoten. Avtalet är själva grunden, men sedan måste man ha en öppen dialog om allt som ändå måste lösas efter hand, ett givande och tagande från bägge håll. De flesta problem kan vi lösa tillsammans, men för att göra det måste vi förstå varandra – och varandras situation. Så vi har en levande diskussion om drivmedelskostnader som går upp och andra typer av merkostnader: till exempel skonsam drivning med dess brobyggen och omvägar, som vi idag har förtroendet att jobba med på timme och kontera för sig. Intressant nog så pratade jag med en kille som körde skotare efter mig och normalt jobbar åt en annan firma, han hade också snackat med sin kund om den där husmodellen. Så det kanske är något som sprider sig.  

ESG – Samverkansgruppen för entreprenadskogsbruk 
ESG är en samarbetsplattform för skogsbrukets köpare och säljare av entreprenadtjänster. Gruppen jobbar för att identifiera, diskutera och gemensamt arbeta med angelägna utvecklingsprojekt. Gruppen består av cirka 20 personer som representerar entreprenad- och beställarföretag, och engageras också i arbetsgrupper:
* Ansvarsfördelning i gränssnittet entreprenör – beställare Sammankallande: Anna Svensson, holmen Skog AB. 
* Kompetensförsörjning. Sammankallande: Oskar Swahn, Sydved AB. 
* Affärsrelationer. Sammankallande: Joel Persson, Södra Skog AB. 

Skogforsk representanter medverkar vid möten och stöttar processen på olika sätt. 

LÄS MER: SÅ SKAPAR DU BÄTTRE AFFÄRSRELATIONER

Artikeln publicerades i Skogforsk tidning Vision 2/2019.

2019-06-26