Öppna meny Sök

Tillväxtrapporten för LRF Skogsägarna: Startskottet för kraftsamling Skog

LRF Skogsägarna var den tredje organisationen som fick en tillväxtrapport av Skogforsk under 00-talet. Till skillnad från Holmen och Sveaskog äger man ingen egen skog, utan har arbetat med frågan på ett helt annat sätt. 

Text: ELIN FRIES elin.fries@bitzer.se

Marianne Eriksson, projektledare för Kraftsamling Skog som pågick 2007-2010. Foto: LRF Skogsägarna

Kraftsamling Skog är den största studiekampanjen som bedrivits inom skogsägarrörelsen. Projektet startade efter Skogforsks tillväxtrapport. Syftet var att öka tillväxten med 20 procent på 50–100 års sikt. 

– Kraftsamling Skog låg rätt i tiden, det fanns ett stort uppdämt behov av att få prata skogsskötsel bland skogsägarna, säger Marianne Eriksson, som var nationell projektledare för projektet som pågick 2007–2010. 73 000 privata skogsägare deltog i satsningen. Marianne Eriksson tror att en framgångsfaktor var att erbjuda studieformer som motiverar och passar olika skogsägare, och beskriver det som ett smörgåsbord av aktiviteter. 

– Vanliga kurser, skogsdagar, skogskvällar, seminarier och studiecirklar gick bäst, konstaterar hon. 

I Kraftsamling Skog samverkade skogsägarföreningarna och LRF Skogs-ägarna. En central del i projektet var de så kallade demonstrationsgårdarna. De drevs av engagerade medlemmar med stort intresse av aktiv skogsskötsel som andra skogsägare kunde besöka för tips och inspiration. Måluppfyllelsen? Svårt att säga. Röjningen ökade marginellt. Andelen skogsägare med skogsbruksplan ökade med 17 procent – och det är åtminstone ett viktigt verktyg för tillväxtsatsningar. 

Tycker du att det behövs en ny tillväxtkampanj?

 – Jag har många års erfarenhet av utbildningskampanjer och jag upplever att det skapar kunskap, samhörighet och stolthet hos skogsägare. Jag tror det är läge för en ny stor studiekampanj, det blir ett lyft varje gång och det har dessutom tillkommit många nya skogsägare, säger Marianne Eriksson.    

Artikeln publicerades i Skogforsks tidning Vision nr 4 2019

2020-01-27