Öppna meny Sök

Vi gör matten: Skogen är redan intecknad

Fram till år 2030 kan vi uthålligt avverka 95-100 miljoner skogskubikmeter per år. Men skogen är intecknad upp över öronen. Och det är redan innan man räknar ihop förhoppningarna på skogen i Fossilfritt Sveriges nya färdplaner! Här är 5 tunga poster.

TEXT Sverker Johansson, sverker@bitzer.se ILLUSTRATION Team Hawaii

1. HYGGESFRITT SKOGSBRUK + 9 miljoner m3sk

Idag är ca 17 % av den produktiva skogen formellt eller frivilligt skyddad, men med hyggesfritt skogsbruk skulle fler arter som är känsliga för avverkning kunna få skydd. Det skulle också kunna ge en trevligare skog som passar för rekreation. Skogspolitiken syftar till att större arealer ska brukas utan hyggen. Fastighetsverket och Fortifikationsverket (statens eget markinnehav förutom Sveaskog) ska ägna sig mer åt detta, men något mål har man inte bestämt.

Naturskyddsföreningen däremot är tydliga, de vill att 30 % av skogen ska skötas med hyggesfria metoder. Det skulle sänka tillväxten med ca 9 miljoner skogskubikmeter per år – volymer som kanske måste ersättas med ökad tillväxt på annan produktionsmark. Vad Naturskyddsföreningen säger är intressant. De har fått rätt tidigare.

2. SÅGAT OCH TRÄFIBER + 0,5 Mm3sk

Branschen investerar stort i KLT – korslimmat trä för byggelement. Om det kräver högre avverkningar eller om det regleras med att andra trävaror minskar är oklart. Skogsindustrierna pekar ut träbyggnation i sin innovationsagenda och sektorn nyinvesterar. Om några år byggs uppskattningsvis 12 000 lägenheter i flerfamiljshus i trä (idag: 4 000). Sammanlagt krävs ytterligare minst 0,5 miljoner skogskubikmeter.

3. BIOENERGI (värme, el och drivmedel) + 25–50 Mm3sk

Flyg och tung trafik går inte på batteri, här krävs biojet och biodiesel. Vi kan använda biprodukterna lignin och svartlut från massaprocessen till biodrivmedel. Det påverkar inte behovet av virke nämnvärt. Det finns dessutom ca 27 TWh grenar, toppar (GROT) och stubbar att använda. Men om vi ska substituera halva Fossilfritt Sverige med skog – då krävs hela 25–50 Mm3sk till, beroende på om vi lyckas använda groten eller inte.

NYA PRODUKTER + 9,5 Mm3sk

Textilier, kemikalier och nanocellulosa – listan på nya fiberbaserade innovationer blir ständigt längre. Vi ser en ökning av de här produkterna, men hur stor? Än är det mera bio än ekonomi i den innovationstunga bioekonomin. Men om Domsjö Fabriker hittar råvaran bygger de ett enormt bioraff på Höga Kusten, som även genererar biodiesel och biogas. Finansiärer finns. Men inte råvara, anser de.

MASSA- OCH PAPPERSINDUSTRIN + 8 miljoner m3sk

Skogsindustrin är mitt inne i en investeringsboom, där miljarder satsas på ökad kapacitet med möjlighet till andra produktlinjer, s k cascading. De beslutade och planerade investeringarna beräknas kräva ytterligare minst 8 miljoner m3sk per år.

FAKTA: Skogskubikmeter (m3sk) – allt på ett träd ovanför stubben. KÄLLOR: Skogsindustrierna, Skogsstyrelsen, Sågverkens Riksförbund, Svebio, Träbyggnadskansliet, Naturskyddsföreningen, Domsjö Fabriker, SLU

2019-08-06