Öppna meny Sök

”Vi måste ta gemensamt ansvar” 

– I år ser det okej ut, men på sikt är vi oroade över svårigheterna skogsvårdsentreprenörer har med att få tag på personal. Sveriges konkurrenskraft har minskat högst väsentligt, säger Magnus Bergman, skogsteknisk chef vid SCA.

Magnus Bergman, SCA

Text: Elin Fries

Längre avtal med entreprenörer, mer press på lagstiftare och mekanisering av planteringen är några av lösningarna som SCA arbetar med. 

För att få nog med personal till plantering och röjning, är det i dag närmast nödvändigt med rekrytering från tredje land. Men att få arbetstillstånd eller vårdgarantier är dock långt ifrån enkelt visar Skogforsks rapport. 

– Skogsbranschen måste tillsammans sätta hårdare press på beslutsfattare för att de ska ta tag i frågan. Här är arbetsgivar- och branschorganisationen Gröna Arbetsgivare ett bra forum att börja med, menar Magnus Bergman. 

På hemmafronten har SCA sedan en tid tillbaka börjat med allt längre kontrakt. 

På SCA kommer vi att kunna erbjuda längre avtal till fler av våra skogsvårdsentreprenörer. Det är långsiktiga affärsrelationer som vi månar om. Samtidigt kan vi inte bara ha flerårskontrakt- utan kommer behöva balansera eftersom vi har olika behov över tid. 

Magnus Bergman, SCA

Magnus Bergman delar även Södras bild av att mekanisering av skogsvården är nödvändigt i framtiden. 

– Teknikutvecklingen har gått fort sedan slutet av 90- talet då mekanisering av plantering senast var på tal. Då innebar inträdet i EU plötsligt en tillgång på bra arbetskraft. Som läget är nu är det åter aktuellt, och vi har goda möjligheter att utveckla automatiseringen, säger han. 

Hur tycker du prisnivån ser ut för skogsvårdsentreprenörer? 
– Utgångspunkten för allt skogsvårdsarbete är att lagar och avtal ska vara uppfyllda. Sedan är det klart att priserna alltid kommer speglas av utbud och efterfrågan. I nuläget kommer vi arbeta för att det ska bli lättare att komma igenom de byråkratiska strukturerna. Då svenska kronkursen i nuläget gör att attraktionskraften för skogsvårdsarbeten minskat så är det en faktor som måste beaktas av oss som uppdragsgivare. I grunden handlar uppdragsgivarens kostnadsnivå och skogsvårdsentreprenörens intjäning av hur goda förutsättningar vi kan skapa för att utföra uppdraget effektivt, det vill säga bra planering, framförhållning och underlag från oss och entreprenörens fokus på sin egen effektivitet. 

Läs mer lönsamhet hos skogsvården:
Skogsvårdsentreprenören Ivo Krsek lägger ned om inget ändras

Ny Skogforsk-studie: lönsamhetskris i skogsvården

Så arbetar Gröna Arbetsgivare med frågan

Södra: mekanisering av skogsvården är en nödvändig utveckling

Reportaget publicerades i Skogforsks tidning Vision3/2019

2019-11-07